Investorile

Tule kaasosanikuks 6 MW ehitusloaga päikeseparkides!

15 aastat edukalt tegutsenud PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on algusest peale keskendunud keskkonnasäästlikkusele ja vastutustundlikule ettevõtlusele. Lisaks rohetehnoloogia sektorile panustades, arendatakse erinevas valikus tööstuskinnisvara ning PAKRI kolmandaks prioriteediks on olnud oma taastuvenergia tootmine ja suletud jaotusvõrgu väljaehitamine.

Tule kaasosanikuks PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi järgmises 6 MW päikeseparkides ning saa osa pidevalt kasvanud unikaalsest sünergiast – teaduspargist, targast tööstuslinnast ja taastuvenergia tootmisest!

 

Päikeseparkide üldandmed:
– kahel kinnistul Paldiski linnas, kokku 9,75ha
– mõlemal päikesepargil olemas kehtivad ehitusload, alustatud pinnase ettevalmistus töödega
– liitumisvõimsus väljaehitatud, pingestatud ja toitekaabel toodud kinnistuni, eeldab päikeseparkide liitumispunkti väljaehitust (liitumine suletud jaotusvõrguga, vt https://pakri.ee/eesti-suurim-taastuvenergial-pohinev-suletud-jaotusvork-on-valmis/)
– ehitusloale eelnenud eelprojekti järgselt, päikeseparkide kogu võimsus kokku 6,5 MW, kuid sõltuvalt lõplikust ehituslahendusest arvestame vähemalt 7MWp (millest 1 MW on tagatud taastuvenergia vähempakkumise tulemusel hinnagarantiiga 48,8 eur/Mwh)
– eelduslik päikeseparkide valmimise ja tootmise algus kevad´23

Pärast kaasosaniku valimist, toimub järgmisena sobiva ehitaja valik, pv-pargi ja liitumispunktide väljaehitused.

 

Kaasosaniku panusest:
– projekti kogu investeering 5,8 miljonit eur (sõltub lõplikust ehitushinnast)
– eelduslik projekti tootlus (IRR) +12,5%
– kaasosaniku omaosaluse panus vähemalt 600 000eur (tasumiseks kuni kahes osas)
– kaasinvesteeringu tulemusel toodetakse esimestel aastatel  7 600 Mwh taastuvenergiat, mis on üle 5 300 tonni CO2 kokkuhoitud süsinikheidet
– kaasinvestor saab osaluse iga päikesepargile loodud eraldiseisvast ettevõttest, kuhu koondunud vaid projektiga seotud tegevused (SPV’d)

 

Investeerimissoovi või lisainfo korral võta meiega ühendust:
PAKRI asutaja Enn Laansoo Jr.
Tel 5216858
e-mail: enn.laansoojr@pakri.ee

 

Miks investeerida?

Keskkonnahoid ja vastutustundlik tegutsemine on inimkonna kestmajäämise aluseks. See on meie põhiväärtus ja igapäevase tegevuse eeldus. PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on alati soovinud olla natuke rohkem ja sellega on meist tänaseks saanud rohelisest targast tööstuslinnast, taastuvenergia tootmisest ning rohetehnoloogia sektori kompetentsikeskusest koosnev unikaalne tööstuspark Euroopas. Oleme teistele eeskujuks ja täna saame päringuid erinevast maailma otsast.
PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tänase kontseptsiooni nimel oleme töötanud alates 2007. aastast. Sellest ajast oleme aktiivselt töötanud tööstuspargi parima asukoha valimise, ettevalmistamise, Põhja-Euroopa ühe suurima targa tööstuslinna detailplaneeringu koostamisega, 3 hoonekompleksi haldusega, kus täna tegutseb juba 35 tootmisettevõtet ning ehitanud valmis esimese 0,95 MW päikesepargi ja pingestanud 10 MW võimsusega suletud jaotusvõrgu.

Tööstuspargi opereerimisel oleme koostööpartneriks valinud Tallinna Teaduspargi Tehnopoli, kelle kogemus ja ekspertide know-how on meie rentnikele lisaväärtuseks. Oleme valmis järgmiseks oluliseks laienemiseks taastuvenergia tootmise suurendamisel, mis tagab meile Põhja-Euroopa juhtiva tööstuslinna tiitli.
PAKRI meeskond on tugev energia-, kinnisvara- ja teadusarendusalase taustaga. Oma rahvusvahelisele võrgustikule suudame tööstuslinna kliente aidata uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel.

Tutvu PAKRI varasemate kaasatud investeeringutega:

10.2021 laen 1 800 000eur, refinantseeritud kogu kinnisvara laenuportfell ühele finantsasutusele
09.2021 
käivitatud Rohefond, mis fokuseerib rohetehnoloogi tootmisettevõttesse, kes on tootmise käivitamise või eskaleerimise faasis, vt https://pakri.ee/pakri-teadus-ja-toostuspark-kaivitab-nutikaid-roheinvesteeringuid-tegeva-fondi
08.2021
PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis hakatakse 1,2 miljoni euro teadusraha abil rajama tuleviku elektrisüsteemi, millega rajatakse 0,4 Mwh mahutavusega elektrisalvesti, vt https://pakri.ee/pakri-teadus-ja-toostuspargis-hakatakse-12-miljoni-euro-teadusraha-abil-rajama-tuleviku-elektrisusteemi/

03.2019 292 500eur, tagastatud 10.2020 hoonekompleks nr 3 ehitusetapp nr 2
02.2019 40 000eur, tähtaeg 02.2021 (2021/22 tagastatud 75%, 25% pikendatud), Fundwise vahendusel oli eesmärk kaasata 300 000eur ulatuses konverteeritavat laenu käibevahenditesse ja infrastruktuuri, vt https://fundwise.me/et/pitch/pakri

11.2018 597 000eur, tähtaeg 11.2024 (refinantseeritud 10.2021), investeering 0,95 MW päikesepark ehituseks, ehitus õigeaegselt lõpetatud ning tänaseks saanud taastuvenergiatoetuse abikõlbulikkuse kinnituse, vt https://pakri.ee/et/pakri-esimese-paikesepargi-varsked-ehituspildid/
09.2018 89 600eur, tähtaeg 06.2020, tagastatud 02.2019, investeering päikesepargi ehituse eeltöödesse ning Kivi 12 uute klientide jaoks ruumide ettevalmistusse
06.2018 297 000eur, tähtaeg 06.2024 (refinantseeritud 10.2021) hoonekompleks nr 2 (Kivi 2) refinantseerimine ja renoveerimine
02.2018 135 000eur hoonekompleks nr 3 (Tallinna mnt 31) ostmiseks ja ehituseks, tähtaeg 12.2019, tagastatud 02.2019 vt https://pakri.ee/et/new-record-in-crowdfunding-22min-for-135-000eur/ . Tänaseks hoone esimene renoveerimine lõpetatud, esimesed üürnikud sees, alustatud 0,95MW päikesepark ehitus, suurendatud elektrivõimsust ca 1000 amprini ning tagatise väärtus kasvatatud +400 000 euroni

09.2015 490 000eur, tagastatud 04.2016 https://pakri.ee/et/refinantseeriti-maailma-ja-eesti-esimene-targa-linna-uhisrahastuse-kampaania/