Paldiski

Paldiski linn ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi lähipiirkond on olnud juba sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks.

Ca 600km raadiuses PAKRI’st on lähitulevikus pakkuda vähemalt ca 10 000MW uute tuuleturbiinide potentsiaali. Lisaks sellele asub PAKRI vaid 45 minuti kaugusel Tallinnast, kohe naabriks kahele sügavale ja mitte-jäätuvale sadamale ja hea ühendus lennujaama, raudtee ja maanteega.

Paldiski ettevõtluskliimat arendavad üheskoos Paldiski Linnavalitsus ja Paldiski Ettevõtjate Liit. Täpsemat informatsiooni Paldiski ettevõtluse ja Paldiski Ettevõtjate Liidu kohta leiad siit: www.investinpaldiski.ee

Paldiski Linnavalitsuse kohta www.paldiski.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti on merega piirnev riik ning avatud tuultele. Suhteliselt lauge maastik ja mõnedes rannikualadel pankrannik, annavad suurepärase võimaluse püüda Läänemere tuult. Eesti rannikuala pikkus on 1242km ja kokku on meil ca 1500 saart.

Eesti päikesepaneelide tootlikus on aasta lõikes sama Saksamaaga, kus asub ca 50% maailma päikseelektrijaamadest. Eestis on päikeseenergiat küll vähem, aga seda kompenseerib keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust.

2013. aasta lõpu seisuga oli Eestis töös 130 elektrituulikut koguvõimsusega 279,90 MW ja tootsid tuulikud 504 GWh energiat, taastuvenergia toetust sai 76% toodangust.

Miks arendada Eestis taastuvenergeetikat?

  • kõrge potentsiaal: Eestil on võimalus rajada aastaks 2020 vähemalt 650MW tuuleparke. Päikeseparkidel piirang puudub.
  • head geograafiline asukoht: Eesti asub geograafiliselt ja logistiliselt heas asukohas, et teenindada naaberriikides taastuvenergeetika uute projektide potentsiaali- ca 10 000mw tuuleenergiat, päikese energial ei ole piiranguid.
  • suurepärane metallitöö ja laevaehituse oskustööjõud: vajalik oskusteave taastuvenergeetika seadmete valmistamisel, sh meretuuleparkide rajamisel
  • eksisteerivad taastuvenergeetika tootmisettevõtted: rahvusvaheliste ettevõtete allhanke kogemus, mida saaks rakendada oma toodete ja teenuste arendamisel
  • e-Eesti: Eesti on maailma juhtivamaid e-riike, arenenud interneti ja telekomi taristuga ning tehnoloogia teadliku elanikkonnaga