Tark Energiavõrk

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi üheks konkurentsi eeliseks on oma autonoomne tark taastuvenergeetikal toimiv ca 25MW suurune energiavõrk.

Innovaatiline lahendus, sisaldades ka energia salvestamist, annab võimaluse toota energiat taastuvallikastest PAKRI enda territooriumil. Autonoomse tark energiavõrgu motivatsioon on muuta PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi klientidele taastuvenergiahind madalamaks. Madalam taastuvenergia hind tähendab kokkuhoidu igapäevastes administreerimiskuludes ja tähendab väiksemat toote või teenuse omahinda.

Meie taastuvenergia kasutamine muudab ka Teie toote või teenuse rohkem keskkonnasõbralikumaks, mis aitab omakorda kaasa Teie brändingul. Väljatöötamisel on “keskkonnasõbraliku” toote sertifikaat ja tempel.

Täiendavalt arendame ja soosime, et PAKRI hooned ehitatakse võimalikult energiatõhusana (nt passiivmaja standard) ja kasutavad tark-maja tehnoloogiat, mis tähendab täiendavat kokkuhoidu energia tarbimisel.

PAKRI Tark Energiavõrk üheks peamiseks eesmärgiks on pakkuda ka Põhja-Euroopa parimat test-ala erinevatele tehnoloogiatele nii väike kui suur mastaabis, sh tuuleturbiinid, päikesepaneelid, energiasüsteemi integratsiooni programmid/lahendused jne.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark üheskoos PAKRI Tark Energiavõrguga ja energiatõhusate hoonetega, pakub ettevõtetele, teadusasutustele ja partneritele tugevat sünergiat taastuvenergeetika, hoonete energiatõhususe, tark energiavõrgu ja energia salvestuse sektoris.

PAKRI Tark Energiavõrku arendatakse koostööd Hollandi ettevõtte Proton Ventures’ga, palun vaata www.protonventures.com

Esimene pilk PAKRI Tark Energiavõrgu salvestustehnoloogiale:

PAKRI on teinud valiku ja alustanud koostööd Eesti ettevõtteha Goliath Wind, kes on välja töötanud järgmise generatsiooni 3,3MW tuuliku.

Pilguheit Goliath Capella 3,3MW tuulikule PAKRI pargis