Roheenergia kogukonna eestvedaja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark avas 10 MW võimsusega ja 3 km pikkuse suletud jaotusvõrgu, mis võimaldab klientidele pakkuda üldvõrgust soodsamat elektrihinda.

„PAKRI on alates 2007. aastast loonud Paldiski linnas unikaalset keskkonda, kus pakume siinsetele rohetehnoloogia ettevõtetele kohapeal toodetud taastuvenergiat – nii soojust kui elektrit,“ ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi asutaja Enn Laansoo, Jr.

Laansoo sõnul seab elektrihinna kiire tõus ja ebakindlus varustuse osas paljud ettevõtted küsimuse ette, kuidas tagada tootmise jätkusuutlikkus. Investeerimine alternatiivsetesse energiaallikatesse võib osutuda väga kulukaks. Seetõttu pakub PAKRI energiamahukatele rohetehnoloogia ettevõtetele võimalust valida tootmiseks asukoht, kus taastuvenergial põhinev võrk on juba välja ehitatud.

„Oleme tänaseks välja ehitanud Eesti suurima suletud jaotusvõrgu koos energia salvestusvõimalusega, mis võimaldab pakkuda siin tegutsevatele ettevõtetele olulist energiakulude kokkuhoidu,“ rõhutas Laansoo, Jr. Valminud suletud jaotusvõrk on 10 MWga Eesti üks võimsamaid. Rajatud on ka valmidus selle kuuekordseks suurendamiseks.

Suletud jaotusvõrguga on ühendatud varem valminud 1 MW päikesepark, ehitamisel 6 MW võimsust andvad pargid ning paigaldamisel ka esimene 0,4 MWh salvestusjaam, mis aitab PAKRI klientide keskkonnajalajälge vähendada ning energia salvestamise toel elektrihinna tippe maandada.

Laansoo näeb PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis suurt potentsiaali rohevesiniku tootmiseks, uute tehnoloogiate testimiseks ning sünergia loomiseks rohetehnoloogia ettevõtete vahel. Möödunud aasta sügisel käivitas PAKRI Teadus- ja Tööstuspark rohetehnoloogia valdkonnas tegutsevatele nutikatele tootmisettevõtetele suunatud rohefondi, mille eesmärk on investeerida keskkonnasäästlikesse ja vastutustundlikesse tootmisettevõtetesse. Esimese investeeringu sai ELMO kaugjuhitavate elektrisõidukite tänavale toomiseks.

Tallinnast vähem kui 50 km kaugusel asuvas PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pidevas väljaehitamises 70 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna ja edasiarenduses 10 MW võimsusega suletud jaotusvõrk. Enam kui 20 000 ruutmeetrisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb täna ligi 35 tootmisettevõtte ja koostöös teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol pakutakse tugiteenuseid üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste kliendile.

PAKRI-l on 2017. aastast vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgis, olles sellega esimene vastutustundlik tööstuspark Eestis ning valitud ka 2018 Aasta Keskkonnasõbralikuks ettevõtteks.