PAKRI Teadus- ja Tööstuspark plaanib ühisrahastuplatvormi Fundwise kaudu koguda konverteeritava laenuna kuni 300 000 euro suuruse investeeringu, millega on plaanis rahastada tööstuspargi laienemist.

Konverteeritava laenu puhul on tegemist laenuga, mille investor saab teatud aja möödudes osaluseks konverteerida. Seni aga arvestatakse investorile laenult intressi. Konverteerimine toimub järgmise suurema investeeringute kaasamise raames ja selles osalevate investorite poolt läbi räägitud tingimustel.

Konverteeritava laenu eeliseks on paindlikkus, kiirus ja lihtsam dokumentatsioon kui näiteks osaluse omandamisel. “Konventeeritavat laenu kasutatakse PAKRI puhul selleks, et ettevõtte väärtuse hindamisel on liiga suured erinevused ja kuni suurema rahakaasamise hetkeni on keeruline konkreetset väärtust aluseks võtta. Näiteks PAKRI väärtus on erimeetoditel 4-7M eur.” lisas tööstuspargi tegevjuht Enn Jr. Laansoo.

Viimane PAKRI edukas finantseeringu kasutamine oli 2018.aasta lõpus valmis saanud 0,9MW suurune päikesepark, mis varustab ühte PAKRI hoonekompleksidest rohelise energiaga.

Investeeri PAKRI Teadus- ja Tööstusparki ning tule omanda osa pidevalt kasvanud unikaalsest sünergiast – teaduspargist, targast tööstuslinnast ja taastuvenergia tootmisest!

Täna kogume investeeringuid suuremamahuliseks energiavõrgu arendamiseks, tuule- ja päikesepargi kavandamiseks ca 65 ha tööstuslinnaku alale.

 

Varasemad ühisrahastuskampaaniad:

Läbi 11 tegevusaasta on PAKRI Teadus- ja Tööstuspark kaasanud investeeringuid mitmel korral: