PAKRI Teadus- ja Tööstuspark osales Tehnopol 2.0- nutikas linna idee esitlusel.

Väljavõte toimunust:

Neljapäeval, 30. oktoobril, kohtus Tallinna Teaduspark Tehnopol nutikasse linnaruumi mõeldud teenuseid ja tooteid pakkuvate ettevõtetega, et tuvastada lahendusi, mida teaduspargis lähitulevikus rakendada saaks. Kohtumisel osalesid ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad transpordi arengu ja investeeringute osakonnast.

Tallinna Teaduspark Tehnopol soovib koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja IT Kolledžiga tuua piirkonda rohkem nutikaid linnaruumi lahendusi, mis muudaks liikumise alal mugavamaks, suurendaks siinsete ettevõtete tootearenduse võimekust ning tagaks linnaku sidususe naabruses asuvate Mustamäe elupiirkondadega. Ühisterritooriumi nutilinnaku arendamise initsiatiivi nimetuseks on „Tehnopol 2.0 – Nutikas linnak“.

Kohtumise käigus tutvustas Tehnopol tänaseid ja tulevasi arendusplaane, mille osas oodatakse panust ka ettevõtetelt, kes nutikasse linnaruumi erinevaid tooteid ja teenuseid arendavad. Peamised arendusplaanid on seotud uute hoonete rajamisega (käivitamisel on Tehnopol2KV äri- ja büroohoone arendus ja 0-energia kontorihoone Digitalu arendus), kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamise ja rekonstrueerimisega ning transiitliikluse vähendamisega piirkonnas (Raja tänava rekonstrueerimine loomaks kergliiklusühenduse Tallinna Tehnikaülikooli ja IT Kolledži piirkonnaga).

Üheks olulisemaks tegevussuunaks on kujunemas ka testkeskkonna käivitamine, mis võimaldaks siinsetel ja ka teistel Eestis prototüüpe arendavatel ettevõtetel Tehnopoli piirkonnas oma tooteid katsetada.

„Tahame, et Tehnopoli piirkonnast saaks katsepolügoon nutikatele linnaruumi lahendustele. Oleme valmis koos investeerima ja pakkuma tuge oma infrastruktuuri näol, juhul kui ettevõtted soovivad päris linnaruumis, päris inimeste peal oma uudseid lahendusi testida. Oleme valmis võtma riski ja osa arendustegevusest,“ kommenteeris kohtumisel Tehnopoli juhataja Jaak Raie.

„Peamiselt ootame piirkonda katsetamiseks lahendusi transpordi- ja logistika valdkonnas, energeetika, IKT ja elektroonika vallas. Samas on kõik huvitavad ettepanekud enam kui teretulnud ning teeme omalt poolt kõik, et tooted linnaku arendusplaanidega sünkroniseerida,“ lisas Raie.

Kohtumise käigus kaardistati enam kui 10 ideed, mida lähitulevikus, seoses uute arendusobjektidega, rakendada võiks. Samuti kaardistati valdkonnad, milles Tallinna Tehnikaülikool saab oma teadmiste ja oskustega abiks olla.

Juhul kui soovite lähemalt tutvuda Tallinna Teaduspargi Tehnopol arendusplaanidega ning nutika linnaku rajamise plaanidega, siis palume ühendust võtta aadressil teenused@tehnopol.ee. Samuti on oodatud ettepanekud koostööks uudsete toodete integreerimisel Tehnopoli linnakuruumi.