PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi klientide jaoks tähendab tööstussümbioos nii lisatulu teenimise kui kulude kokkuhoiu võimalust. 17. septembril toimus esmakordselt Ringmajanduse konverents. PAKRI juhitud tööstussümbioosi ümarlauas osalenud eksperdid ja ettevõtete esindajad leidsid läbi praktiliste kogemuste jagamise üheskoos viise, kuidas tööstussümbioos võiks tuua kasu suuremal määral ettevõtluses.

17. septembril Keskkonnaministeeriumi poolt esmakordselt korraldatud „Ringmajanduse konverentsi – kulud tuludeks“ eesmärk oli eelkõige tööstusettevõtete (mäe- ja töötlev tööstus) juhtivtöötajatele tutvustada ringmajanduse põhimõtteid, eesmärke ja toetavaid tegevusi. Sealhulgas näidata ettevõtjatele, miks tasub liikuda ringmajanduse ärimudelite praktiseerimise suunas. Ringmajanduse konverentsil sai:

  • kuulata praktilistest tootmist efektiivistavatest lahendustest nii Eestis kui Euroopas;
  • tutvuda erinevate rahastusplatvormidega ja küsida personaalset nõu vastavatelt ekspertidelt;
  • süvendada teadmisi ja julgust rakendama ringmajanduse põhimõtteid ning tööriistasid;
  • arutada ringmajanduse rolli üle innovatsioonis ja konkurentsieelise saavutamises;
  • soodustada ringmajanduse võrgustiku teket.

Konverentsi tõi kokku erinevad osapooled – ettevõtjad, eksperdid, rahastajad. Ümarlaudadel oli võimalik kaasa rääkida ja arvamust avaldada eri teemade kitsaskohtade üle laiemalt.

Mis on ühe jääde, on teisele tulu

Tööstussümbioosi ümarlauas tõi PAKRI müügi- ja kommunikatsioonijuht Klaire Kuusk näiteid, kuidas PAKRI on täna tööstuspargi ja klientide äritegevuse tulemusel suutnud leida kuludest tuluallikad. “Tahame pakkuda sünergiat, mis loob tulu – Tööstuslinnak (kuluefektiivne ja roheline töökeskkond), võimalikult autonoomne energiavõrk (energia hinna kontroll ja roheline energia), Teaduspark (uute tehnoloogiate arendus, äriteenused ja mentorlus) ning Kliendi äri (ärivaldkonna koostöö)” mainis Kuusk.

Kuluefektiivse töökeskkonna aitab luua nutikalt tehnoloogia kasutuselevõtt hoonetes. Näiteks nutikad küttetermostaadid, mis võimaldavad kokku hoida ca 30% küttekuludelt. Ühine seadmete rent mitme ettevõtte peale võimaldab vähendada ettevõtetel kulusid ja ka riske: seadmete ostuga kaasneva laenukohustuse asemel on renditeenuse kulu tegevuskuludes.

PAKRI arendab võimalikult autonoomset energiavõrku ja rohelist energiat pakutakse täna juba klientidele koostootmisjaama, õhksoojuspaneelide, päikesepaneelide jm taasuvenergia tehnoloogiate abil. Ühtlasi on PAKRI testkeskkonnaks ka paljudele uutele rohetehnoloogiatele, mis võimaldab klientidel oma tooteid parendada prototüüpe toimivas tootmiskeskkonnas testides. Testijale aga on see omakorda unikaalne võimalus juba reaalses keskkonnas ilma suurte investeeringute tegemiseta proovida, kas ja kuidas uus toode nende tootmisprotessis võiks kasu luua.

“Kõige olulisem meie töös on aga leida sünergiat just klientide äritegevuste vahel, et avastada uusi tuluallikaid koostöö tulemusel” nentis Kuusk. “Näiteks, arvutipargi heitsoojus on täna saanud rakendust tootmiskliendi ruumide kütteallikana – arvutipargi jaoks lisatulu, tootmiskliendile soodne küte. Mis on ühe jääde, võib teisele olla tulu” lisas Kuusk.

Tööstussümbioosi ümarlauas jäi osalejate arutelust kõlama kolm märksõna: koostöö, infovahetus ja teadlikkuse kasvatamine. Oluline on see, et ollakse avatud omavahel suhtlema – nii ettevõtted omavahel, kui ka näiteks ettevõtted omavalitsusega. Ei tasu üksteisele vastanduda, vaid mõista, et enamus meist on sama eesmärgiga. Sama oluline on ka teadlikkus – suurim potentsiaal selles on lapsed ja noored. Täna on koostöö ettevõtetega õpetamisel raske – ei taheta lubada õppureid ettevõtete juurde analüüsima, kuid see peaks muutuma.

Tööstussümbioosi ümarlauas leiti ühiselt, et:

  • Täna ei oma ettevõtted veel piisavalt informatsiooni, kellel mis jäätmeid tekib ja kellele need võiksid sobida toormaterjaliks. Leiti, et selleks on vaja lihtsustada partnerite leidmist ja luua  ühtne infosüsteem või keskkond, mis aitaks osapooled kiiresti kokku viia.
  • Jäätme ja teisese toorme seadusandlus tuleb üle vaadata ja lihtsustada ettevõtte jaoks.
  • Hariduse pool on ülimalt oluline. Tuleb lihtsustada õppeasutuste koostööd ettevõtetega.

Ringmajanduse konverents, Tööstussümbioosi ümarlaud 17. september 2018

Fotol: Pakri Teadus- ja Tööstuspargi müügi- ja kommunikatsioonijuht Klaire Kuusk ja ümarlauas osalenud valdkonna eksperdid ja tootmisettevõtete esindajad

Foto: Raul Mee