Euroopas unikaalne rohelisest targast tööstuslinnast, taastuvenergia tootmisest ning rohetehnoloogia sektori kompetentsikeskusest koosnev PAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PAKRI) kogub ühisrahastusplatormi Fundwise abil investeeringuid järgmise suurema laienemisetapi ettevalmistamiseks. Eesmärk on ühisrahastuse kaudu koguda 300 000 eurot, minimaaalne investeeringusumma on 500 eurot.

 

Tänaseks 11 aastat edukalt tegutsenud PAKRI on algusest peale keskendunud keskkonnasäästlikkusele ja vastutustundlikule ettevõtlusele. Aastaks 2020 soovib PAKRI saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendatavaks targaks tööstuslinnaks, selleks on kavas investeeringutena kaasata kuni 4 miljonit eurot. Tööstuspargi peamised tegevused – unikaalne tark füüsiline keskkond, taastuvenergia tootmine ja müük ning rohetehnoloogiale fokuseerimine – on ühtlasi PAKRI konkurentsieeliseks.

Energia-alane autonoomsus on PAKRI üks tugevamaid märksõnu. „Juba tark tööstuslinna planeering lähtub sellest ja nii on näiteks tööstuspargis asetseva passiivse tootmishoone aknad lõuna poole. Samuti jälgime klientide energiatarvet ja suurendame selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu. Oleme paigaldanud ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed, valgustuses kasutame LED-lampe, ühe hoonekompleksi küte ja elekter on 100% hakkepuidul töötava koostootmisjaama kaudu, mõnda hoonet aga köetakse ainult jääksoojusega ja see kõik tähendab kliendile suurusjärgus 30% kokkuhoidu energiakuludelt,“ loetles üht osa väärtuste loomisest tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr.

Tänu PAKRI meeskonna tugevale energia-, teadusarendus- ja finantsalasele taustale ning rahvusvahelisele võrgustikule aidatakse kliente uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel. „Koostöös Teaduspargiga Tehnopol pakume rentnikele oma ekspordi- ja mentorvõrgustikku, et toetada Eesti rohetehnoloogia ettevõtete võimekuse kasvu. Klientidena ootame peamiselt rohetehnoloogia ettevõtteid, kes arendavad nutikaid uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaksid olulist energiasäästu või töötavad välja uusi põnevaid materjale või teenuseid rohetehnoloogia valdkonnas,“ ütles Laansoo Jr.

Aastaks 2020 plaanib PAKRI Teadus- ja Tööstuspark saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendavaks targaks tööstuslinnaks. „Kõik eelised selle eesmärgi saavutamiseks on meil olemas ning paaris kriteeriumis on see ka täidetud. Kui lisame siia veel järjest suureneva vajaduse ja soovi keskkonnahoiu järele, väga hea geograafilise ja logistilise asukoha Põhja-Euroopa südames ning pidevalt arendamisel oleva targa tööstuslinna, oleme kindlasti atraktiivne investeeringuobjekt nii kohalikule kui väliskapitalile,“ märkis Laansoo Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstusparki saab investeerida Fundwise ühisrahastusplatvormi kaudu kuni 6. jaanuarini 2019. Eesmärgiks on koguda 100 000 – 300 000 eurot, minimaaalne investeeringusumma on 500 eurot.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pidevas väljaehitamises 65 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeerisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb täna 22 tootmis- ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste klienti. Taastuvenergiat toodetakse pargis koostootmisjaamast, päikesest ja koheselt ka tuulest. PAKRI on Paldiski Ettevõtjate Liidu, Targa linna klastri, Jätkusuutliku kinnisvara ja energia klastri, Tuuletehnoloogia Liidu ja Tuuletehnoloogia klastri liige ning omab kolmandat aastat järjest vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgist, olles sellega esimene vastutustundlik tööstuspark Eestis.