Paldiskis asuv PAKRI Teadus- ja Tööstuspark teatas mullu teenitud 2,1 miljoni euro suurusest kasumist, mis kavatsetakse investeerida nutikatele rohetehnoloogia valdkonna ettevõtetele testkeskkonna loomisse.

Kõik ettevõtted, mis tegutsevad uudsete energeetika või keskkonnatehnoloogia toodete või teenuste arendamisega on oodatud tegema praktilisi ettepanekuid, kuidas valdkonnale kasulikku test- ja tootmiskeskkonda PAKRI parki rajada võiks.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi juhi Enn Laansoo, Jr. sõnul on alates 2007. aastast tehtud palju eeltööd, et rajada Paldiskisse regiooni parimad tingimused edumeelsetele ja innovaatilistele energia- ja keskkonnatehnoloogia ettevõtetele. Nüüd on keskusel jõudu, et ettevõtetega koos uusi rohetehnoloogia tooteid test- ja tootmiskeskkonna abil turule tuua.

„Tänaseni on PAKRI park tegutsenud 5000 ruutmeetrises hoonetekompleksis. Kohe avame oma uutele klientidele järgmise ca 5500m2 suuruse hoonekompleksi sadamas. Pargi detailplaneering saab käesoleval aastal kehtestatud, mis tähistab ka pargi sünergilise keskkonna ehituse algust. Soovime, et juba algusest peale oleks pargi rajamise juures Eesti ja miks mitte teiste regioonide energia- ja keskkonnatehnoloogia ettevõtted, kes ütleksid konkreetselt, milliseid tingimusi neil oma toodete testimiseks ja tootmiseks tarvis on,“ kommenteeris Laansoo, Jr.

PAKRI senise praktika põhjal on kõik tänases majanduses populaarsed teemad nagu energiasääst, taastuvenergia efektiivsema kasutamine ja salvestamine ning selle rakendamine seotud arvestava riski ja kliendi teadmatusega.

„Paldiskis on suurepärased geograafilised ja logistilised tingimused selliste lahenduste testimise võimaldamiseks. Oleme valmis koos ettevõtetega investeerima headesse ideedesse ja katse- ja tootmispolügoon rajamisse, kus ettevõtted saaksid tootearendamise käigus praktilisi teste läbi viia ning ideede või arvutuste paikapidavust tõestada,“ lisas Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark asub Paldiski linnas ligi 60 hektari suurusel territooriumil. Park pakub ettevõtetele äri-, tootmis- ja tootearenduse pindasid ning äriarendusteenuseid tootearenduse või ekspordi käivitamiseks. PAKRI eesmärgiks on kasvada Põhja-Euroopa juhtivaks energia- ja keskkonnatehnoloogia kompetentsikeskuseks aastaks 2020. Visiooni realiseerimine toimub tihedas koostöös Tallinn Teaduspargiga Tehnopol.

 

 

Lisainformatsioon:

 

Enn Laansoo, Jr.

tegevjuht, juhatuse liige

Tel: 5216858

E-mail: info@pakri.ee

Veeb: www.pakri.ee

 

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mis kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub energia- ja rohetehnoloogia sektoritega seotud ettevõtetele vajaliku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutliku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust ning töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi visioon on kasvada Põhja-Euroopa juhtivaks taastuvenergeetika, innovatiivsete energialahenduste, hoonete energiatõhususe ja energia salvestamise kompetentsi keskuseks aastaks 2020. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb Tehnopolis üle 150 ettevõtte ja naabruses asuvad Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Tehnopol on alates aastast 2014 võtnud üheks prioriteetseks fookusvaldkonnaks energia- ja keskkonnatehnoloogia, pakkudes valdkonna ettevõtetele sobivaid üüripindasid, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolidega ja rahvusvaheliste võrgustikega ning ekspertide tuge. Lisainformatsioon www.tehnopol.ee.

Paldiski linn on olnud sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks. Väga hea geograafiline asukoht ja eksisteeriv taristu annavad linnale konkurentsieelised, muutes linna ühe suurima ettevõtluse arengupotentsiaaliga piirkonnaks nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas. Piirkonna arengut toetavad täna juba Paldiskis tegutsevate ettevõtete aktiivne ühistöö ning ettevõtlust soodustav ärikliima. Täpsemalt www.paldiski.ee ja www.investinpaldiski.ee