PAKRI on ainsa teadus- ja tööstuspargina väike- ja mikroettevõtete seas Eestis vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgise omanik juba kolmandat aastat järjest, tundis teadus- ja tööstuspargi juht ja kaasasutaja Enn Laansoo, Jr. uhkust.

Artikkel Äripäeva erilehest Vastutustundlik ettevõtlus (08.05.2019)

Kuidas jõudsite arusaamani, et on oluline olla vastutustundlik ettevõte? Usun, et praeguses maailmas ei saagi teistmoodi, kui olla vastutustundlik ja seda nii ettevõtluses kui ka muudes tegemistes. On ilmselge, et lineaarsed majandusmudelid ei tööta, inimkond kasvab meeletu kiirusega ja kui me ei suuda keskkonnasäästlikult majandada, siis prognooside kohaselt seisame peagi silmitsi suure kriisiga. Kui 11 aastat tagasi Pakri teadus- ja tööstuspargi loomisega algust tegime, oli selge, et tahame teha teistmoodi. Tahtsime luua innovaatilise ja targa tööstuspargi, mis kasutab ära kõikvõimalikud olemasolevad ressursid ja lahendused, ning selle nimel ka igapäevaselt töötame. Täna on lõpuks näha, et järjest rohkem räägitakse ja tegutsetakse keskkonnasäästlikult.

Mida tähendab teie jaoks vastutustundlik ettevõte? Vastutustundlik ettevõte on selline, mis näeb suuremat pilti ja oskab tahta ja küsida natuke rohkem, kui ehk tavapäraseks tegutsemiseks vaja on. See tähendab, et alati ei pruugi kõige odavam lahendus viia tulemuseni, sest selle elluviimiseks kasutatav ressurss ei ole tulemusega tasakaalus. Vastutustundlik ettevõte peab tegutsema nii, et majanduskeskkond areneks, ümbritsev looduskeskkond säiliks ja sotsiaalne panus oleks võimalikult suur.

Olete vastutustundlik ettevõte. Kuidas hindate, kas teil on sellest kasu olnud?Kindlasti on Pakri teadus- ja tööstuspargil vastutustundliku ettevõtluse suuna esindajana sellest kasu olnud ja eriti teeb rõõmu see, et praeguseks on seda ka teised märganud. Pakri omab ainsa teadus- ja tööstuspargina Eestis kolmandat aastat järjest väike- ja mikroettevõtetele antavat vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgist. Jaanuari lõpus pälvis Pakri aga tunnustuse keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi ja rohetehnoloogia arendamise eest Eestis. Igasugune tunnustus on väärtuslik ja aitab levitada sõnumit, et Pakri teadus- ja tööstuspark on vastutustundlik ettevõte.

Kas vastutustundlikkuse deklareerimine võib teie käivet tulevikus positiivses suunas mõjutada? Kindlasti mõjutab. Kuigi Eestis kogub vastutustundlik ettevõtlus jätkuvalt alles hoogu, siis maailmas on see iga endast lugupidava ettevõtte loomulik osa. Järjest enam kirjutatakse see sisse ka ettevõtete strateegiatesse. Näiteks partnerite valikul eelistatakse selliseid ettevõtteid, kes käituvad samuti vastutustundlikult ja mingil hetkel peab see avalduma ka käibe- ning kasuminumbrites. Loodan väga, et see mõttemaailma muutus jõuab Eestis laiema levikuni.

Kui statistikaameti andmetel oli 2018. aastal Eestis registreeritud veidi üle 131 600 ettevõtte ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeid on 70, siis tahaks küsida, mida need ülejäänud ettevõtjad ikka veel ootavad.

Mida saaksid teised Eesti ettevõtted teilt õppida? Proovime oma tegevuses alati leida selliseid lahendusi, mis oleksid keskkonnasõbralikud. Näiteks esimese tööstuspargina Eestis kasutasime mullu detsembris valminud päikesepargi alusena taaskasutatavat kunstmuru. Päikesejaam on paigaldatud endisele jäätmemaale, kus pinnasest on kõrvaldatud ehitus- ja bioloogilised jäätmed, mida saab edukalt taaskasutada. Päikesejaam on rajatud betoonist kanduritele, mis asuvad kasutatud kuntsmurukattel. Selle hankisime Advanced Sports Installations Europe ASilt, mis pälvis 2017. aastal Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte peatiitli. See peaks Pakri päikesepargist tegema omasuguste seas ühe väiksema keskkonnajalajäljega päikesepargi Eestis.

Oma tootmisklientide jaoks töötasime välja rohemärgise, mis on keskkonnasõbraliku ja energiasäästliku tootmise kinnitus. Rohemärgise idee oligi selles, et kui meie teame ja tootja teab, siis rohemärgise abil saab ka tarbija teada, et nii Pakri ise kui ka siin toimetavad ettevõtted lähtuvad oma tegevuses keskkonnasõbralikest põhimõtetest.

Pakri üks tugevamaid märksõnu on kindlasti energia-alane autonoomsus. Klientide energiatarbimise jälgimine ja selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu suurendamine, ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed hoonetes, LED-lambid valgustuses, 100% hakkpuidul töötav koostootmisjaam või jääksoojuse ja päikeseenergiaga kütmine – see kõik tähendab kliendile suurusjärgus 30% kokkuhoidu energiakuludelt ja on kokkuvõttes keskkonna seisukohalt lahendus, mida tasub teistelgi kasutada.

Vastutustundlik ettevõtlus eeldab ka oma valdkonna arendamist. Mil määral olete ettevõttena kaasatud kogukonna arendamisesse? Pakri on Eestis rohetehnoloogia valdkonna arengut propageerinud aastast 2007. Aastast 2010 kaasasime selle eesmärgi jaoks ka Tallinn Teaduspark Tehnopoli. Pakri on Paldiski Ettevõtjate Liidu, targa linna klastri, jätkusuutliku kinnisvara ja energia klastri ning Tuuletehnoloogia Liidu ja tuuletehnoloogia klastri liige. Osaleme aktiivselt nende organisatsioonide töös, et panustada vastutustundliku ettevõtluse mõtteviisi levikusse. Pakri peab lugu Keila SOS Lastekülast, oleme kümme aastat tagasi organiseerinud Paldiski linna tutvustamiseks mõeldud Pakri Laulmise Peo ning alati valmis kaasa tegutsema.

Olen jaganud erinevatel konverentsidel oma kogemusi vastutustundliku ettevõtte ehk Pakri teadus- ja tööstuspargi arendamisel. Teistelt õppimine ja kogemuste vahetamine aitab kogu valdkonda edasi.

Mida peate oluliseks koostööpartnerite valikul, kas eeldate neilt samuti jätkusuutlikku suhtumist? Vastutustundlik ettevõtlus, keskkonnast hoolimine ja sotsiaalne panus on alati tervitatavad, samas on Eesti nii väike, et ainult nende kriteeriumite alusel partnereid valides oleksime üsna ruttu suluseisus. Alati proovime leida teiste vastutustundlike ettevõtetega neid koostöökohti, mis aitavad meil tööstuspargina kasvada ning mõjutavad vastutustundlikkuse arengut Eestis. Kõige suurem tunnustus tuleb meie potentsiaalsete klientide poolt, kes jagavad tagasisidet, et tegeleme õige asjaga ja nad soovivad selle edusse panustada ja olla osa sellest.