Rohetehnoloogilistest lahendustest ja säästvast mõtteviisist räägitakse palju, enamasti seoses jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiuga. Vähem on aga juttu sellest, et rohetehnoloogiatesse investeerimine on ka majanduslikult mõistlik. Loe ja saa teada, miks. 

  1. Toetavad regulatsioonid. Rohetehnoloogia kogub järjest enam populaarsust ning regulatsioonid, mis toetavad äride muutumist, aitavad sellele kaasa. Juba lähitulevikus peavad uued hooned vastama liginullenergia standardile. Ühtlasi on riikidel kohustus vähendada CO2 taset ning milline riik ei tahaks olla carbon neutral?
  2. Roheettevõtted on unikaalsed. Rohetehnoloogia ettevõtted pakuvad palju võimalusi muuta olemasolevaid ettevõtteid, tööstussektoreid ning valdkondi märkimisväärselt efektiivsemaks ja vähendada seejuures ka ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Samas pakuvad nad ka rohkelt võimalusi täiesti uute ärimudelite tekkeks.
  3. Maavarad vähenevad. Maavarade kättesaamine muutub järjest enam keerukamaks ja kallimaks. Aga milleks kaevandada näiteks niklit, kui saad seda kätte kasutatud arvutitest? Selleks, et hoida tootmises kasutatavaid materjale ringluses, on vaja muuta tootmist – hakata toodet disainima keskkonna jaoks (Design for the Environment). See tähendab materjalide sihtpärast valikut, mille korral toodetakse kas kasutatud materjalist (virgin material), tarbijajääkidest või tööstusjääkidest. Uus toode disainitakse selliselt, et pärast tema eluea lõppemist oleks võimalikult lihtne materjalid taas eraldada uuesti tootmiseks. Selliselt on võimalik samade materjalidega teha rohkem äri. Ühe jäägid on teise tooraine!
  4. Energia taaskasutamine on in! Energiat toodetakse tihtipeale siis, kui teda ei ole vaja. Nii on näiteks päikeseparkide energiatootmine suurim siis, kui väljas on soe ja päikest on palju, kuid siis on energiatarbimine sageli ka madalam kui külmal perioodil. Selleks, et seda saaks kasutada ajal, kui on vaja, peame energiat salvestama. Muutusi on kindlasti oodata ka transpordi valdkonnas ning juba täna räägitakse väga jõuliselt diiselmootorite keelustamisest. Võib juhtuda, et 5-10 aasta pärast on uue auto soovijal võimalik valida vaid elektrisõidukite vahel. Miks aga sinna investeerida? Sest sellises koguses elektrisõidukite vastuvõtmiseks vajalikud süsteemid ei ole veel valmis. Samas on just elektri ja sooja vee tootmine kõige energiamahukamad ja saastavamad.
  5. Toidusaamiseks on vaja alternatiive. Toidutootmise valdkonnas tuleb hakata looma alternatiivseid toiduallikaid, sest maailma rahvastik on hüppeliselt suurenev. Põlluharimine sellisel meetodil, nagu seda praegu tehakse, koormab keskkonda ja ei ole jätkusuutlik. Varsti võib ilmneda oht, et viljakat põldu, mille peal kasvatada, enam ei ole. Juba praegu tegeletakse liharakkude kasvatamisega lihalaborites, kuid antud valdkonnas arenemisruumi on veel palju.

Võimalused teha esimesed sammud rohetehnoloogia valdkonnas juba täna:

  • Kuni 11. märtsini on mobiilsuse, puhta õhu, kütte, ringmajanduse, targa linna ja teiste rohetehnoloogiate valdkondade startupidel võimalik kandideerida Kesk- ja Ida-Euroopa suurimale konkursile PowerUp!, mille võitjat ootab 50 000-eurone auhinnaraha ning võimalus arendada äri globaalselt.
  • Innoenergy energiasäästlike iduettevõtete kasvuprogramm PRIMER kuulutas välja eelkiirendi programmi varajases faasis iduettevõtetele. Eestis võetakse sooviavaldusi programmiga liitumiseks vastu kuni 4. märtsini. Eesmärk on jagada startuppidele teadmisi ettevõtte juhtimisest ning valmistada neid ette kiirendi- ja investeerimisprogrammides osalemiseks.

Uute ärimudeliteni!