Tark Tööstus sarja ideepäev tuleb jälle, seekord koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga ning Instruteci messi raames!

Esmakordselt on ideepäevale kahe nädala möödudes järgnemas arendusmaraton ehk häkaton, kus ideepäeval idanema pandud lahendusi juba süvitsi edasi arendada ning prototüüpida. Seega aitame mentorite kaasabil tööstusettevõtteid nende probleemipüstituste lahendamisel seekord topeltvõimsusel ning suurendame seeläbi võimalusi välja töötatud lahenduste reaalseks rakendumiseks.

Ideepäeva eesmärgiks on genereerida lahendusideid tõstatatud probleemile, neid võrrelda ja hinnata ning selle põhjal selekteerida parim lahendus, mida edasi arendada. Häkatoni eesmärgiks on valitud lahendusideed võimaluse piires valideerida, idee ümber disainida toimiv ärimudel ning valmistada tootele või teenusele esimene prototüüp.

Seekordsel ideepäeval konkreetset teemafookust ei ole, oodatud on tööstussektori ja sellega seotud sektorite ettevõtjad lahendama väljakutseid just sellest valdkonnast, kust nende king parajasti kõige valusamini pigistab – olgu see siis tootmise, klienditeeninduse, logistika, töökorralduse, turunduse, ärimudeli või mistahes muu tegevusega seotud. Samuti ei ole piiratud osalejate profiil, oodatud on tööstusettevõtete ning IT-firmade esindajad, teenusedisainerid, kuid kindlasti ka kõik tööstuse digitaliseerimise huvilised tööstussektorit teenindavatest ettevõtetest, ülikoolidest, teadus- ja arenduskeskustest ning mujalt.

Ideepäev on osalejatele tasuta!

Oma väljakutsed lahendamiseks toovad:

Elektrilevi – Kuidas vähendada elektrivõrgus lubatud pingehäirete mõju tundlikele tööstusseadmetele?
– Fein-Elast Estonia – Kuidas lahendada 24/7 tööaja arvestus, võttes arvesse tootmisprotsessi keerulisi nüansse ning paindlikkust tööaja ning -koha osas?
– Incap Electronics Estonia – Kuidas optimeerida tööjõu ja puuduolevate kompetentside jagamist tööstusettevõtete vahel?
– Palmse Mehaanikakoda – Kuidas korraldada metsa väljavedu keerulistes tingimustes keskkonda ja kohalikke elanikke säästvalt?
Operail
1) Kuidas otsida, leida ja hinnata metallipragusid vagunite hooldus- ja remonditööde käigus?
2) Kuidas monitoorida, analüüsida ja visualiseerida veduri erinevate töösõlmede parameetreid ning ennetada nende remondi- ja hooldustöid?
3) Kuidas disainida ja arendada kaubarongide veduritele kaasaegne veduri pardasüsteem?
Eesti Raudtee – Kuidas digitaliseerida raudteetööde ohutusnõuetest teavitamist, nende järgimise kontrollimist, visualiseerimist ning isikustamist?
Ericsson Eesti As – probleemipüstitus täpsustamisel
Raasiku Elekter – probleemipüstitus täpsustamisel