Our client Zeroliving, energy efficient house manufacturer from used sea containers, has built its first prototype Saunahouse and is already in their first expo. This week, from 8-11.04, they are in “Eesti ehitab” expo. You can find them outside, left side from the stairs.

Meie klient Zeroliving, kasutatud merekonteineritest energiatõhusate hoonete valmistaja, on saanud valmis oma esimese Saunamaja prototüübi ning juba osalemas ka esimesel messil. Sellel nädalal, 8-11.04, osalevad ka “Eesti ehitab” messil. Leiate neid välisterritooriumil, treppides vasakul alal.