All PAKRI existing and future clients and partners had a chance to see Tesla Model S in 12.06. Electrical vehicles (cars and bikes) are one of main sectors where PAKRI is motivated to focus in.

Present us your ideas and products, and let us provide you the best synergy for your growth.

    

Kõikidel PAKRI tänastel ja tulevastel klientidel ning partneritel oil 12.06 võimalus tutvuda Tesla Model S elektriautoga. Elektrisõidukid (autod ja ratted) on üks peamistest valdkondadest, kuhu PAKRI motiveeritult panustab.

Tule tutvusta meile oma ideid ja tooteid ning luba meil pakkuda parimat sünergiat sinu ettevõtte kasvule.