Tallinna Teaduspark Tehnopol on käivitanud uue ärisuunana tugiteenused energia- ja keskkonnatehnoloogiate ettevõtetele. Tugiteenused luuakse ja valdkondlik klaster moodustatakse koostöös PAKRI teadus- ja tööstuspargiga. Valdkond koondab enda alla väga erinevatesse sektoritesse kuuluvaid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ehk lühidalt rohetehnoloogiaid.

Keskkonnatehnoloogiad, mida seostatakse rahvusvaheliselt ka cleantech´i ehk puhaste tehnoloogiatega, on kaasajal tõusval kiirusel kasvav tehnoloogiavaldkond, mis võimaldab kogu tööstuse ja tootmise uuenemist läbi madalama energia- ja keskkonnakulu.

Valdkond hõlmab nt taastuvenergiat, energia- ja ressursitõhusust (k.a. tark linn, võrk, maja, materjalid jne), rohelist-ITd, keskkonnamonitooringu seadmeid, rohelist keemiat, taaskasutust ja ümbertöötlemist kui ka jäätmekäitlust. Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti Global Vision 2012 aastal läbiviidud uurimistöö tulemusel on Eestis tugevamalt kanda kinnitanud just energiaga seotud tehnoloogiad ja IKT (lõppraportiga saab tutvuda siin).

Selleks, et rohetehnoloogia ettevõtteid omavahel ühendada ning julgustada erinevaid innovaatiliste toodeteni viivaid arendusprotsesse koordineerib klastrit Tehnopol koos PAKRI teadus- ja tööstuspargiga. Rohetehnoloogia klastrit juhib Kaija Valdmaa, kelle poole võib pöörduda tegevustega tutvumiseks või lisainformatsiooni saamiseks.

Kaija Valdmaa, Rohetehnoloogia valdkonna juht, kontaktid: kaija.valdmaa@tehnopol.ee ja telefon 53448048