Vastavalt Teaduspargi Tehnopol asutajate Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna linna ja Eesti riigi vahel kokkulepitud heale tavale, valitakse iga kolme aasta tagant SA Teaduspargi Tehnopol nõukogule uus esimees. Viimased kolm aastat nõukogu juhtinud Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni– jarahvusvaheliste suhete prorektor Tea Varrak annab eesistuja kohustused 2016. aasta veebruarist üle Piret Treibergile, kes on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht. Nõukogu valis Piret Treibergi ühehäälselt uueks esinaiseks oma jaanuarikuisel koosolekul.

Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Tea Varrak, kes on viimased kolm aastat nõukogu esinaise kohustusi täitnud, kommenteeris Teaduspargi Tehnopol rolli ja viimase kolme aasta arengut asutajate vaatest: „Oleme olulise sammu edasi teinud ülikooli ja teaduspargi koostöös, mille tulemusel on teenused kujundatud ühtsesse väärtusahelasse, suurenenud on ka iduettevõtete arv ning arusaadavamaks muutunud linnaku ettevõtlus- ja majanduspotentsiaal.“

Piret Treiberg on MKM-s ettevõtlusvaldkonna juhina töötanud kaheksa aastat ning omab seetõttu pikaajalist kogemust ettevõtlussektori arendamisel Eestis. Treiberg kommenteeris järgneva kolme aasta eesmärke Teaduspargi Tehnopol juhtimises: „Kõigis Tehnopoli tegevusvaldkondades on turg tuntavas muutumises. Seetõttu tuleb kokku leppida ja ellu viia sihtasutuse uus strateegia, mis loob linnaku, äriteenuste ja võrgustike koostoimel atraktiivse keskuse kodu- ja välismaistele tehnoloogiaettevõtetele“.

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol asutati aastal 2003 Eesti Vabariigi, Tallinna Linna ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Tehnopoli nõukogu koosneb 8 liikmest, kelle rolliks on esindada asutajate huve ja toetada Teaduspargi Tehnopol eesmärkide täitmist tehnoloogiaettevõtluse edendamisel Eestis.

A Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis pakub kasvu- ja tegutsemiskeskkonda ning äriarendusteenuseid tehnoloogiaettevõtetele. Tehnopol toetab uute perspektiivsete tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kiirendab tehnoloogiapõhiste ettevõtete arengut läbi Prototroni ja Startup Inkubaatori programmi ning IKT, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia valdkonna äriteenuste. Ärilinnak on pidevas arengus ning täna tegutseb siin ligi 210 kasvavat tehnoloogiaetevõtet, millele lisandub igal kuul uusi alustavaid startup ettevõtteid.

 

Lisainfo:

Katre Uusmaa

Turundus – ja kommunikatsioonijuht | Marketing and Communication Manager

 

Tallinna Teaduspark Tehnopol

Mob: 50 460 16

Skype: katreu | katre.uusmaa@tehnopol.ee

Vastavalt Teaduspargi Tehnopol asutajate Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna linna ja Eesti riigi vahel kokkulepitud heale tavale, valitakse iga kolme aasta tagant SA Teaduspargi Tehnopol nõukogule uus esimees. Viimased kolm aastat nõukogu juhtinud Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni– jarahvusvaheliste suhete prorektor Tea Varrak annab eesistuja kohustused 2016. aasta veebruarist üle Piret Treibergile, kes on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht. Nõukogu valis Piret Treibergi ühehäälselt uueks esinaiseks oma jaanuarikuisel koosolekul.

Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Tea Varrak, kes on viimased kolm aastat nõukogu esinaise kohustusi täitnud, kommenteeris Teaduspargi Tehnopol rolli ja viimase kolme aasta arengut asutajate vaatest: „Oleme olulise sammu edasi teinud ülikooli ja teaduspargi koostöös, mille tulemusel on teenused kujundatud ühtsesse väärtusahelasse, suurenenud on ka iduettevõtete arv ning arusaadavamaks muutunud linnaku ettevõtlus- ja majanduspotentsiaal.“

Piret Treiberg on MKM-s ettevõtlusvaldkonna juhina töötanud kaheksa aastat ning omab seetõttu pikaajalist kogemust ettevõtlussektori arendamisel Eestis. Treiberg kommenteeris järgneva kolme aasta eesmärke Teaduspargi Tehnopol juhtimises: „Kõigis Tehnopoli tegevusvaldkondades on turg tuntavas muutumises. Seetõttu tuleb kokku leppida ja ellu viia sihtasutuse uus strateegia, mis loob linnaku, äriteenuste ja võrgustike koostoimel atraktiivse keskuse kodu- ja välismaistele tehnoloogiaettevõtetele“.

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol asutati aastal 2003 Eesti Vabariigi, Tallinna Linna ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Tehnopoli nõukogu koosneb 8 liikmest, kelle rolliks on esindada asutajate huve ja toetada Teaduspargi Tehnopol eesmärkide täitmist tehnoloogiaettevõtluse edendamisel Eestis.

A Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis pakub kasvu- ja tegutsemiskeskkonda ning äriarendusteenuseid tehnoloogiaettevõtetele. Tehnopol toetab uute perspektiivsete tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kiirendab tehnoloogiapõhiste ettevõtete arengut läbi Prototroni ja Startup Inkubaatori programmi ning IKT, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia valdkonna äriteenuste. Ärilinnak on pidevas arengus ning täna tegutseb siin ligi 210 kasvavat tehnoloogiaetevõtet, millele lisandub igal kuul uusi alustavaid startup ettevõtteid.

 

Lisainfo:

Katre Uusmaa

Turundus – ja kommunikatsioonijuht | Marketing and Communication Manager

 

Tallinna Teaduspark Tehnopol

Mob: 50 460 16

Skype: katreu | katre.uusmaa@tehnopol.ee