Täna omavahelise koostöölepingu allkirjastanud Tallinna Teaduspark Tehnopol ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tõdesid, et tulevikus nähakse Eesti majanduses suurt arengupotentsiaali keskkonnatehnoloogia valdkonnas.

Koostööleppe raames plaanivad teaduspargid ühiselt panustada keskkonnatehnoloogia valdkonna kiiresse kasvu. Seda ennekõike läbi äriekspertide ja tugeva meeskonna, kes oma kogemused ja oskused valdkonna ettevõtet hüvanguks tööle panevad.

Tehnopoli juhataja Jaak Raie sõnul on Eesti teadmistepõhise ettevõtluse sektoris näha tõusvat trendi keskkonnatehnoloogia vallas. „2012. aastal avaldas Eesti Arengufond nutika spetsialiseerumise analüüsi, mille kohaselt on keskkonnatehnoloogia üks Eesti majanduskliima aktiveerimise võtmevaldkond. Näeme sarnast trendi ka teaduspargis tegutsevate ettevõtete spetsialiseerumise näol ning usume, et koos teiste teadusparkidega saame valdkonna kasvule suurema hoo sisse anda.“

„Tallinna Teaduspargis Tehnopol on seniste tugevate IKT, tervisetehnoloogia ja mehhatroonika ettevõtete kõrval üha rohkem alustavaid ettevõtteid, kelle äriidee on seotud keskkonna-, energeetika- või rohetehnoloogia valdkondadega. Seetõttu otsustasime koos PAKRI pargiga panna kokku meeskond, kes omaks kogemust ja oskust sellistele ettevõtete abistamisel,“ lisas Raie.

Ühiselt otsivad Tehnopol ning PAKRI Teadus- ja Tööstuspark oma meeskonda keskkonnatehnoloogia valdkonna eestvedajat, kes koondaks teadusparkides ja mujal Eestis tegutsevad valdkonna ettevõtted ning looks ühise arenguprogrammi, mis sisaldab näiteks ettevõtete ärilist nõustamist, ühisturundust, ühiseid koostööprojekte või ärimissioone.

Koostöö tulemusena soovivad teaduspargid näha umbes kahekümne elujõulise ja ekspordipotentsiaaliga keskkonnatehnoloogia ettevõtte kasvamist aastas. „Igal aastal on keskkonnatehnoloogia valdkonnas nutikaid ideid, mis jäävad teostumata nappide rahastamisvõimaluste või väheste teadmiste tõttu. Valdkonna aktiivse eestvedamisega tahame tõsta spetsialistide kvaliteeti, arendada nende oskusi ning tõsta potentsiaalsete investorite teadlikkust,“ ütles Jaak Raie.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi juhataja Enn Laansoo jr. peab keskkonnatehnoloogia valdkonna kasvu loogiliseks. „Loodus- ja energiaressursiside kasutamine maailmas on hoogne ning uued nutikad teenused selles sektoris on möödapääsmatud. Mujal maailmas on juba aastaid tehtud suuri investeeringuid keskkonnatehnoloogia ärisektori elavdamiseks ning see peaks olema ka Eesti nutika spetsialiseerumise osa.“

„PAKRI on keskendunud nutikaid energeetikalahendusi loovatele ettevõtetele, mida soosib ka meie geograafiline asukoht ja rajatav füüsiline keskkond Paldiskis. Koostöös Tehnopoliga soovime ettevõtetele lisaks heale taristule pakkuda ka tugevaid teadmisi, mis valdkonna ettevõtteid koondaks ja edasi aitaks,“ ütles Laansoo jr.