13. oktoobril toimunud Tallinna klastriklubi väljasõidul Paldiskisse Pakri Teadus- ja Tööstusparki oli fookuses rohetehnoloogia.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevus on suunatud rohetehnoloogia sektori innovatsiooni ning ülemaailmsetesse väljakutsetesse: taastuvenergeetika, hoonete energiatõhusus, tark energiavõrk (smart-grid), tark-linn (smart-city), energia salvestamine, elektrisõidukid ja roheline kütus. Pakri Plazas toimunud kohtumisel tutvustas teadus- ja tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo Jr 60 ha suuruse pargi võimalusi, sh targa lauda projekti ning eesmärke taastuvenergia kasutamise osas. Asukohast tulenevalt on kogu piirkonnal head taastuvenergiaressursid tuule ja päikese, aga ka merehoovuste näol. Juba täna toodetakse Paldiskis rohkem energiat, kui linn suudab tarbida – milline potentsiaal energiasaareks!

PAKRI on eraomandis  teaduspark, mida arendatakse koostöös avaliku sektoriga. Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juhi Kaija Valdmaa sõnul pakuvad Tehnopol ja PAKRI ühiselt nii füüsilist keskkonda innovaatiliste targa linna toodete ja teenuste prototüüpimiseks, testimiseks ja tootmiseks kui täiendavaid äriarendusteenuseid. Rohetehnoloogia valdkonna ettevõtete rahvusvahelistumiseks on käimas ka mitmeid erinevaid EL programmidest rahastatavaid koostööprojekte (KIC Inno-Energy, SME ZGO, E2GHL).

Pakri Teadus- ja Tööstuspark on liikmeks kolmes klastris: Targa linna klaster, Kinnisvara- ja Energia klaster ning Tuuletehnoloogia klaster. Neist viimane – Tuuletehnoloogia klaster on just hiljuti tuule tiibadesse saanud, võttes eesmärgiks tuulikute tootmise kui tööstusharu väljaarendamise Eestis ja murdes seeläbi ka aktiivselt rahvusvahelistele turgudele. Klastri eripäraks on muuhulgas asjaolu, et klastri liikmed koonduvad tihedalt Eestis välja arendatud tuulikumudelite ja detailide tootmise tarneahelasüsteemi ehk tegemist on nn  vertikaalselt integreeritud klastriga. Klastri toimimise mudelist ning Eestis toodetavate tuulikute ainulaadsusest rääkis klubilistele lähemalt klastri juhtivettevõtte Eleon strateegiajuht Marek-Andres Kauts.

PAKRI-le kuuluvatest hoonekompleksidest oli visiidi käigus võimalik lähemalt tutvutada Kivi 12 tootmishoonega, mis on näiteks 100% LED valgustusel, andes suure energiasäästu hoones asuvatele ettevõtetele. Majas tegutsevad teiste hulgas täna energiatõhusate puitelementide valmistaja, päikese õhkküttepaneelide valmistaja, kasutatud merekonteineritest energiatõhusate majade valmistaja, spordiareenide valmistaja, nanotehnoloogia ettevõte. Külaskäiguga samal päeval avas pargi üks asukatest ettevõte Green Fuel Energy  ühe maailma kompaktseima puiduhakkel töötava koostootmisseadme GFE45 esitlusruumi. Kuigi tegemist on pigem väikese koostootmisseadmega, on sel siiski suurte energiajaamade ees on oma eelis – GFE45 koostootmisseadmeid saab paigaldada kohtadesse, kus on väike tarbimine, puudub tsentraalne küttevõrk või elektri põhivõrk.

Teaduspark Tehnopol ja PAKRI Teadus-ja Tööstuspark arendavad koostöös Eesti rohetehnoloogia valdkonda alates 2010 aastast.