PAKRI is offering R&D for solar heating panel manufacture Sol Navitas, whose aim is to create a new solar heating panel for industrial buildings. Prototyping and testing started in February, and the whole R&D project will last 4 to 5 months, depending on testing. The R&D project is co-financed by Enterprise Estonia (www.eas.ee)

PAKRI pakub päikese õhküttepaneelide valmistajale Sol Navitas tootearendust, mille käigus on eesmärk töötada välja tootmishoonetele mõeldud päikese õhkküttepaneel. Prototüübi ehitus ja testimine algas Veebruaris ja kogu tootearenduse projekt kestab 4-5 kuud, sõltuvalt testimise perioodist.

Tootearenduse projekti kaasfinantseerib EAS.