PAKRI’l on au teatada, et Targa Lauda projekt sai alguse.

Eesti üks vanemaid lihaveiste farmereid Koivakonnu on Targa Lauda idee autor ja pöördus Pakri Teadus- ja Tööstuspargi poole projekti läbiviimiseks. Targa Lauda projekti tarvis kaasatakse erinevad energiatõhususe, tehnoloogiate, arhitektuuri, inseneri jt spetsialistid, Tehnopol, Eesti Maaülikool ja teised ülikoolid.

Tark Lauda projekti eelarve on 380 000eur ja on finantseeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt, vt www.pria.ee ja EU struktuurfondide poolt.