Teaduspark Tehnopol ning PAKRI Teadus-ja Tööstuspark sõlmisid aastal 2010 koostööleppe, mille raames ühiselt arendada rohetehnoloogia valdkonda Eestis ning aidata valdkonna ettevõtted välisturgudele. Tänaseks toetatakse üheskoos ligi 40 energia- ja keskkonnatehnoloogia ehk rohetehnoloogia ettevõtet, kelle hulka kuuluvad nii startupid, kasvavad ettevõtted, kui ka tootmisettevõtted. Lisaks tehakse tihedat koostööd Euroopa tasandi suurorganisatsiooniga KIC InnoEnergy, vahendades nende ettevõtlusprogramme ning mentorite ja investorite võrgustikku Eestis. Hiljuti korraldati koostöös säästva energia ja laiemalt rohetehnoloogia ideede Eesti regiooni võistlus, et leida valdkonnas uusi innovaatilisi lahendusi ja anda hoogu alustavatele ettevõtetele investeeringute ja kontaktvõrgustiku kaasamise näol Euroopas.

Kaija Valdmaa, Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht, kommenteeris koostööd: „Rohetehnoloogia valdkonda ühiselt arendades on PAKRI rolliks pakkuda ettevõtetele tarka linnakut suure-mastaabilise testkeskkonna, tootmispindade ning autonoomse elektrivõrguga. Meie pakume juurde nö pehmeid ettevõtluse tugiteenuseid – koostöövõrgustikke ja üleilmseid kontakte (investorid, müügikontaktid, ühistoodete arendus), et ettevõtete kasvule hoogu anda ning aidata neid kiiremini sihitud välisturgudele.“

Juba praegu võivad teaduspargid koostöö seniste tulemuste üle uhked olla. Täna tegeletakse ca 40 valdkonna ettevõttega ning sihiks on seda numbrit igal aastal kasvatada. Eesmärki aitab saavutada ka Tehnopoli linnakusse rajatav tark Roheruum, mis saab olema nutikate IT ja rohetehnoloogia lahenduste demoalaks ning mida hakkavad uudistamas käima ka enamus TTÜ ja Tehnopoli linnakut külastavad välisdelegatsioonid. Teaduspargi Tehnopol linnakus on uue Roheruumi valmimiseni külastajatele avatud tulevase hoone prototüüp, mis on samuti ehitatud taaskasutatud merekonteinerist Zeroliving OÜ poolt.

Tänaseks on koostöö tulemusel tuule tiibadesse saanud näiteks majadele energiatõhusaid puitelemente valmistav Kruunu OÜ, kes lisaks Soome turule ekspordib oma tooteid nüüd ka Prantsusmaale.

„Kui me 6 aastat tagasi Teaduspargiga Tehnopol koostööd alustasime, oli rohetehnoloogia valdkond Eestis veel pea olematu. Meil on hea meel, et tänaseks oleme ühiselt suutnud juba nii mõnegi ratta liikuma panna ja et rohetehnoloogia valdkonna ettevõtteid tekib aasta-aastalt üha juurde“ lausus Enn Laansoo Jr, PAKRI Teadus-ja Tööstuspargi tegevjuht ning lisas, et nad esindavad oma ettevõtteid ka igal välisvisiidil, mille käigus leitakse sageli võimalusi välisturgudele laienemiseks.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mille tark linn kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub energia- ja keskkonnatehnoloogia (rohetehnoloogia) sektoritega seotud ettevõtetele vajaliku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutliku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust, ehitatakse oma tarka energiavõrku ning rohelise töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on vastutustundliku ettevõtte hõbedase kvaliteedimärgise omanik. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb Tehnopoli linnakus ligu 200 ettevõtet, Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Lisaks büroopindandele, pakub Tehnopol äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolide ja rahvusvaheliste võrgustikega ning ekspertide tuge. Teaduspark Tehnopol ja PAKRI Teadus-ja Tööstuspark arendavad koostöös Eesti rohetehnoloogia valdkonda alates 2010 aastast. Lisainformatsioon www.tehnopol.ee.

 

 

Lisainfo:

Enn Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tegevjuht, juhatuse liige

+3725216858

info@pakri.ee

www.pakri.ee

Teaduspark Tehnopol ning PAKRI Teadus-ja Tööstuspark sõlmisid aastal 2010 koostööleppe, mille raames ühiselt arendada rohetehnoloogia valdkonda Eestis ning aidata valdkonna ettevõtted välisturgudele. Tänaseks toetatakse üheskoos ligi 40 energia- ja keskkonnatehnoloogia ehk rohetehnoloogia ettevõtet, kelle hulka kuuluvad nii startupid, kasvavad ettevõtted, kui ka tootmisettevõtted. Lisaks tehakse tihedat koostööd Euroopa tasandi suurorganisatsiooniga KIC InnoEnergy, vahendades nende ettevõtlusprogramme ning mentorite ja investorite võrgustikku Eestis. Hiljuti korraldati koostöös säästva energia ja laiemalt rohetehnoloogia ideede Eesti regiooni võistlus, et leida valdkonnas uusi innovaatilisi lahendusi ja anda hoogu alustavatele ettevõtetele investeeringute ja kontaktvõrgustiku kaasamise näol Euroopas.

Kaija Valdmaa, Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juht, kommenteeris koostööd: „Rohetehnoloogia valdkonda ühiselt arendades on PAKRI rolliks pakkuda ettevõtetele tarka linnakut suure-mastaabilise testkeskkonna, tootmispindade ning autonoomse elektrivõrguga. Meie pakume juurde nö pehmeid ettevõtluse tugiteenuseid – koostöövõrgustikke ja üleilmseid kontakte (investorid, müügikontaktid, ühistoodete arendus), et ettevõtete kasvule hoogu anda ning aidata neid kiiremini sihitud välisturgudele.“

Juba praegu võivad teaduspargid koostöö seniste tulemuste üle uhked olla. Täna tegeletakse ca 40 valdkonna ettevõttega ning sihiks on seda numbrit igal aastal kasvatada. Eesmärki aitab saavutada ka Tehnopoli linnakusse rajatav tark Roheruum, mis saab olema nutikate IT ja rohetehnoloogia lahenduste demoalaks ning mida hakkavad uudistamas käima ka enamus TTÜ ja Tehnopoli linnakut külastavad välisdelegatsioonid. Teaduspargi Tehnopol linnakus on uue Roheruumi valmimiseni külastajatele avatud tulevase hoone prototüüp, mis on samuti ehitatud taaskasutatud merekonteinerist Zeroliving OÜ poolt.

Tänaseks on koostöö tulemusel tuule tiibadesse saanud näiteks majadele energiatõhusaid puitelemente valmistav Kruunu OÜ, kes lisaks Soome turule ekspordib oma tooteid nüüd ka Prantsusmaale.

„Kui me 6 aastat tagasi Teaduspargiga Tehnopol koostööd alustasime, oli rohetehnoloogia valdkond Eestis veel pea olematu. Meil on hea meel, et tänaseks oleme ühiselt suutnud juba nii mõnegi ratta liikuma panna ja et rohetehnoloogia valdkonna ettevõtteid tekib aasta-aastalt üha juurde“ lausus Enn Laansoo Jr, PAKRI Teadus-ja Tööstuspargi tegevjuht ning lisas, et nad esindavad oma ettevõtteid ka igal välisvisiidil, mille käigus leitakse sageli võimalusi välisturgudele laienemiseks.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mille tark linn kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub energia- ja keskkonnatehnoloogia (rohetehnoloogia) sektoritega seotud ettevõtetele vajaliku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutliku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust, ehitatakse oma tarka energiavõrku ning rohelise töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on vastutustundliku ettevõtte hõbedase kvaliteedimärgise omanik. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb Tehnopoli linnakus ligu 200 ettevõtet, Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Lisaks büroopindandele, pakub Tehnopol äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolide ja rahvusvaheliste võrgustikega ning ekspertide tuge. Teaduspark Tehnopol ja PAKRI Teadus-ja Tööstuspark arendavad koostöös Eesti rohetehnoloogia valdkonda alates 2010 aastast. Lisainformatsioon www.tehnopol.ee.

 

 

Lisainfo:

Enn Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tegevjuht, juhatuse liige

+3725216858

info@pakri.ee

www.pakri.ee