PAKRI tegevjuht Enn Laansoo, Jr. läbis energiatõhusa ehituse alused/passiivmaja meetod 10-päevalise koolituse. Tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud “Certified Passive House Designer” (CEPH, vt http://passiv.de/en/) alusel toimuva koolitusega. Koolituselt saadud info alusel antakse sisend PAKRI energiatõhusale planeeringule ja hoonestuse realiseerimisele.
Koolituse organiseeris PassiveHouse OÜ (Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte). Täpsemalt koolitusest, vt http://www.passiivmaja.ee/index.php?id=46

Eelnevalt on sama koolituse ja kompetentsi omandanud ka PAKRI detailplaneeringu planeerija.