Yesterday the Greentech Garage48 ended and PAKRI+Tehnopol’s special prize was won by Air Visualization- platform how to measure and visualize air quality in urban areas (see https://twitter.com/garage48/status/597417711044530176). Air Visualization can play important part in smart city, so its a promising start-up for both science parks who have smart cities under way.

PAKRI+Tehnopol also want to point out Creatomus, who has internet based platform for self-planning your home, together with 3D model and energy efficiency calculations. Creators won also the grand prize of the Garage48 and audience prize. See https://twitter.com/garage48/status/597504061966065664 

Congratulations to Air Vizulation and Creatomus.

Eile lõppes Rohetehnoloogia Garage48 ja PAKRI+Tehnopol andsid välja eriauhinna Air Visulaization projektile (vt rohkem https://twitter.com/garage48/status/597417711044530176)- platform, mis mõõdab ja viualiseerib õhu kvaliteeti asustatud piirkondades. Air Visulaziation start-up võib mängida tähtsat rolli tark linnade arendamisel, millest tulenevalt on see paljulubav start-up mõlema teaduspargi jaoks, kes siis parasjagu tarku linnu arendavad.

PAKRI+Tehnopol sooviksid eraldi välja tuua ka Creatomuse, kellel on interneti põhine platform oma kodu ise-projekteerimiseks. Platform sisaldab 3D mudelit ja energiatõhususe kalkulatsiooni. Creatomus võitis ka Garage48 peaauhinna ning ka publiku lemmiku tiitlid.

Õnnitlused nii Air Visualization’ile kui ka Creatomusele.