PAKRI Teadus- ja Tööstuspark käivitab rohetehnoloogia valdkonnas tegutsevatele nutikatele tootmisettevõtetele investeerimisfondi. Fond teeb oma esimese investeeringu kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogiat tootma hakkavasse ELMO Renti.

PAKRI rohefondi esmase tehinguga saab ELMO Rent osaniku, kes toetab kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogia tootmise käivitamist ning investeerib täiendavalt kaugjuhitava tehnoloogia müügikasvu välisturgudel. ELMO Rent on seni PAKRIs arendanud ja testinud oma kaugjuhitava sõiduki tehnoloogiat ning Lääne-Harju vald on andnud ka nõusoleku kaugjuhitava sõiduki tänavatestimise läbiviimiseks Paldiski tänavatel. Nii tekib ettevõttele PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi lähedusse nii tootmise, testimise, kui toote arendamise võimekus.

Ettevõtete kasvu toetavate tugiteenuste, sh eksportturgudele laienemise, tootearenduse ja jätkuinvesteeringute toomise vallas, teeb PAKRI Teadus- ja Tööstuspark pikaajalist koostööd teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol. Partnerite koos pakutavatele tervikteenustele, mis seni hõlmasid infrastruktuuri ja kinnisvaralahendusi ning äriarendusteenuseid, lisandus fondi roheinvesteeringute osa olulise täiendusena ja vajaliku toena rohetehnoloogia valdkonnas tootmist käivitavale ettevõttele.

„Tootmisega tegelevate rohetehnoloogia ettevõtete kõige riskantsem hetk on just tootmise käivitamine.
See on väga ressursimahukas ja alustavale ettevõttele keeruline iseseisvalt täita,“ ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr. „PAKRI 14-aastane kogemus rohetehnoloogia ettevõtete majutamisel on andnud meile väärt kogemuse ja kompetentsi, mis võimaldab meil investeeringu kaasabil veelgi suurendada oma klientide jätkusuutliku kasvu tõenäosust.“

„Eesti vajab rohkem globaalse kasvuambitsiooniga rohetehnoloogiaettevõtteid. Järjest enam ei ole Eesti
idu- ja kasvuettevõtete sektor konkurentsivõimeline pelgalt tarkvaratoodetega, vaid arendatakse ka füüsilisi tooteid või integreeritud lahendusi,“ ütles Tehnopoli äriarendusüksuse juht Martin Goroško. „Usun, et fondi tegevus sümbioosis PAKRI tootmiseks vajaliku infrastruktuuri ja Tehnopoli äriarendusteenustega on võidukas lahendus Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele. Kahtlemata toob see ka suurema lisandväärtuse kui klassikaline kapitaliinvesteering ettevõttesse. Näeme ju tihti, kuidas nutikas raha koos tugiteenustega on see, mis ühe alustava ettevõtte kasvule tüürib“.

„Esimene investeering näitas hästi ettevõtete valmisolekut ja fondi vajalikkust. Tunnen ELMO Renti läbi ja lõhki ning ettevõtte valimine esimeseks rohetehnoloogia investeeringuks oli enesestmõistetav. Loodan, et meie investeerimisfond suudab peatselt meie tänaste ägedate start-up tootmisettevõtete nagu Woola, Bugbox, Rakse jt kõrvale meelitada samaväärseid lennukaid ettevõtteid,“ usub Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pidevas väljaehitamises 70 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna ja detsember’20 valmimas 1+MW võimsusega Eesti esimesi elektri suletud jaotusvõrk. Enam kui 20 000 ruutmeetrisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb täna ligi 40 tootmisettevõtte ja koostöös t eadus- ja ärilinnakuga Tehnopol pakutakse tugiteenuseid üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste kliendile.

PAKRI-l on 2017. aastast vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgis, olles sellega esimene vastutustundlik tööstuspark Eestis ning valiti ka 2018 Aasta Keskkonnasõbralikuks ettevõtteks.

Skandinaavia ühe suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailma muutvate
tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks
pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes
fookusvaldkonnas tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.