Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabor ning PAKRI Teadus- ja Tööstuspark käivitasid hoonete energiatõhususe alase uurimustöö. Uurimustöö fokuseerib järgnevale: kuidas renoveerida eksisteerivat ajaloolises majas olevat korterit, saavutades maksimaalne energiatõhusus ja tehes seda optimaalsete kulutustega. Uurimustöösse on kaasatud ajalooline 3-toaline Kadrioru korter ning selle käigus tehakse reaalsed testid ning monitooritakse tulemust.

Uurimustöö esimesed tulemused valmivad aprillis 2014, monitoorimine kestab vähemalt aasta pärast renoveerimise valmimist.