Finally PAKRI Smart-City zoning is in public viewing in Municipality of Paldiski (see http://www.paldiski.ee/index.php?id=11450). The zoning was started in 2008 and consist of 60ha smart-city planning together with PAKRI Smart-Grid (wind turbines, solar panels, biomass based chp etc).

The public viewing is between the dates 14.09-14.10.15, after that it takes time to complete all documents, final approvals and hopefully during 2015 the zoning has got the permission. After the zoning’s permission, one of the largest Northern-European smart-city and smart-grid project has received the right get live.

Lõpuks on PAKRI Tark-Linna detailplaneering jõudnud Paldiski Linnavalitsuse poolt korraldatud avalikule väljapanekule (vt http://www.paldiski.ee/index.php?id=11450). Detailplaneeringuga alustati aastal 2008 ja võtab enda alla ca 60ha suuruse targa-linna planeeringu koos PAKRI Targ-Energiavõrguga (tuuleturbiinid, päikesepaneelid, biomassil põhineb koostootmisjaam jne).

Avalik väljapanek kestab 14.09.14.10.2015, pärast mida tuleb koostada lõplikud dokumendid, küsida viimased kooskõlastused ning loodetavasti 2015a sees detailplaneering saab lõplikult kehtestatud. Pärast detailplaneeringu kehtestamist, Põhja-Euroopa üks suuremaid tark-linna ja tark-energiavõrgu projekte on saanud õiguse ellu astuda.