Lõpuks on PAKRI Tark-Linna detailplaneering jõudnud Paldiski Linnavalitsuse poolt korraldatud avalikule väljapanekule (vt http://www.paldiski.ee/index.php?id=11450). Detailplaneeringuga alustati aastal 2008 ja võtab enda alla ca 60ha suuruse targa-linna planeeringu koos PAKRI Targ-Energiavõrguga (tuuleturbiinid, päikesepaneelid, biomassil põhineb koostootmisjaam jne).

Avalik väljapanek kestab 14.09.14.10.2015, pärast mida tuleb koostada lõplikud dokumendid, küsida viimased kooskõlastused ning loodetavasti 2015a sees detailplaneering saab lõplikult kehtestatud. Pärast detailplaneeringu kehtestamist, Põhja-Euroopa üks suuremaid tark-linna ja tark-energiavõrgu projekte on saanud õiguse ellu astuda.