PRESSITEADE 03.06.2013

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark alustas koostööd innovaatilisi energiavõrgulahendusi pakkuva start-up ettevõttega K-Estek.

Elektrikilpide- ja toodete komplekteerimisega ning projekteerimisega tegelev alustav ettevõte K-Estek OÜ ning PAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PAKRI) allkirjastasid 31. mail koostööleppe, mille kohaselt kolib K-Estek oma tootmise üle PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi hiljuti avatud hoonetekompleksi Paldiskis. Uutel pindadel avaneb K-Estekil võimalus oma toodangu mahtu oluliselt suurendada ning komplekteerida kuni 2500 A nimivooluga elektrijaotuskeskuseid.

Paldiskis asutatud energeetikaettevõte K-Estek OÜ, mille omanikel on energeetikavaldkonnas tegutsemisel varasemalt ligi 14 aastane kogemus, loodi 2012. aastal.  Täna teeb K-Estek juba koostööd muuhulgas maailmakuulsa energeetikakontserniga ABB ning kodumaise elektrimontaažimaterjalide valmistamise- ja elektroonikaseadmete koostamisega tegeleva ettevõttega M ja P Nurst AS. K-Estek OÜ tegevjuhi Kalvar Kaselehe sõnul on nende ettevõte hoidnud juba pikemat aega silma peal PAKRI tegemistel ja arengutel ning otsinud võimalust koostööks. “Oleme energeetikavaldkonnas tegutsev alustav ettevõte ning usume, et koostöö PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga on meie ettevõtte edasise arengu seisukohalt väga perspektiivikas,“ märkis Kaseleht.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tegevjuht Enn Laansoo Jr hinnangul on K-Estek OÜ-l mitu väärtuslikku eeldust edasiseks jõuliseks arenguks – hea koostöö ABB’ga ning kõrge motivatsioon tootearenduse ja taastuvenergeetika valdkonna tootmise vastu. “Koostöös Tehnopoliga suudame K-Estek`ile pakkuda sünergiat ehk vajalikke teenuseid ja taristut, et olla tellimuste kasvades parim partner oma uuele koostööpartneritele ning aidata realiseerida ka nende soove uute toodete väljaarendamisel, ” ütles Laansoo. 

K-Estek OÜ on kuues klient, kellega PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on sõlminud Paldiskis Kivi tn 12 asuva 5000 m² suuruses hoonekompleksis üürilepingu. 

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mis kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub taastuvenergeetika, innovatiivsete energialahenduste, hoonete energiatõhususe ja energia salvestamise sektoritega seotud ettevõtetele vajaliku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutliku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust ning töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. Lisainformatsioon www.pakri.ee.   

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb Tehnopolis üle 150 ettevõtte ja naabruses asuvad Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Tehnopol pakub ettevõtetele sobivaid üüripindasid, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolidega ja rahvusvaheliste võrgustikega ning ekspertide tuge. Lisainformatsioon www.tehnopol.ee.

Paldiski linn on olnud sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks. Väga hea geograafiline asukoht ja eksisteeriv taristu annavad linnale konkurentsieelised, muutes linna ühe suurima ettevõtluse arengupotentsiaali piirkonnaks nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas. Piirkonna arengut toetavad täna juba Paldiskis tegutsevate ettevõtete aktiivne ühistöö ning ettevõtlust soodustav ärikliima. Täpsemalt www.paldiski.ee ja www.investinpaldiski.ee