Tuuletehnoloogia Liidu juhatus otsustas ühenduse liikmeks võtta Eesti suurima väiketuulikute tootja TUGE Energia ning tuulikute arendaja Global4windi.

Tuuletehnoloogia Liidu esimehe Andres Sõnajala kinnitusel on selle valdkonna tegijad Eestis koondunud ühe lipu alla, sest kõigil on eesmärk fokusseerida jõuliselt ekspordile ning ühine tegutsemine loob selleks paremad eeldused.

„Eestisse on tekkinud erakordselt suure kasvupotentsiaaliga tuuletehnoloogia sektor. Kahjuks ei ole riik veel õieti adunud, mida kõrgtehnoloogiline tööstus Eesti majandusele anda suudab, kuid ühiselt tegutsedes on tuuletehnoloogia ettevõtted meie valitsusele väga tugeva mandaadiga partner,“ lausus Sõnajalg.

Nii TUGE Energia kui Global4windi juhatusse kuuluv Indrek Gregor peab oluliseks, et Tuuletehnoloogia Liidu liikmed panevad suurt rõhku tootearendusele.

„See on ka meie ettevõtete fookus. Ühtlasi on liidul selge ambitsiooni saavutada kodumaise tehnoloogiaga edu maailmaturul. Need on väärtused, mis ühtivad TUGE Energia ja Global4windi eesmärkidega,“ rääkis mõlema ettevõtte juhatusse kuuluv Indrek Gregor.

Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mis korraldab tuuleenergia ettevõtete ja valdkonnas tegutsevate füüsiliste isikute koostööd tuulest elektri tootmise tehnoloogiate arendamisel. Samuti koondab ja esindab ühing oma liikmete huve dialoogis riigiasutuste ning avalikkusega.

Täpsemalt vt http://tuuleliit.ee/tuuletehnoloogia-liiduga-liitusid-eesti-tuulikute-tootjad-tuge-energia-ja-global4wind/

Tuuletehnoloogia Liidu juhatus otsustas ühenduse liikmeks võtta Eesti suurima väiketuulikute tootja TUGE Energia ning tuulikute arendaja Global4windi.

Tuuletehnoloogia Liidu esimehe Andres Sõnajala kinnitusel on selle valdkonna tegijad Eestis koondunud ühe lipu alla, sest kõigil on eesmärk fokusseerida jõuliselt ekspordile ning ühine tegutsemine loob selleks paremad eeldused.

„Eestisse on tekkinud erakordselt suure kasvupotentsiaaliga tuuletehnoloogia sektor. Kahjuks ei ole riik veel õieti adunud, mida kõrgtehnoloogiline tööstus Eesti majandusele anda suudab, kuid ühiselt tegutsedes on tuuletehnoloogia ettevõtted meie valitsusele väga tugeva mandaadiga partner,“ lausus Sõnajalg.

Nii TUGE Energia kui Global4windi juhatusse kuuluv Indrek Gregor peab oluliseks, et Tuuletehnoloogia Liidu liikmed panevad suurt rõhku tootearendusele.

„See on ka meie ettevõtete fookus. Ühtlasi on liidul selge ambitsiooni saavutada kodumaise tehnoloogiaga edu maailmaturul. Need on väärtused, mis ühtivad TUGE Energia ja Global4windi eesmärkidega,“ rääkis mõlema ettevõtte juhatusse kuuluv Indrek Gregor.

Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mis korraldab tuuleenergia ettevõtete ja valdkonnas tegutsevate füüsiliste isikute koostööd tuulest elektri tootmise tehnoloogiate arendamisel. Samuti koondab ja esindab ühing oma liikmete huve dialoogis riigiasutuste ning avalikkusega.

Täpsemalt vt http://tuuleliit.ee/tuuletehnoloogia-liiduga-liitusid-eesti-tuulikute-tootjad-tuge-energia-ja-global4wind/