Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, mis peavad oluliseks jätkusuutliku ettevõtluse viljelemist ning rakendavad selle põhimõtteid järjekindlalt oma töös.

Vastutustundlikud Ettevõtluse Foorum on:

  • Kõige pikaajalisema kogemusega jätkusuutlikku ettevõtluse teema eestvedaja Eestis (alates 2005)
  • Tugeva liikmevõrgustikuga organisatsioon.
  • Ainus organisatsioon Eestis, mis koondab jätkusuutlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid.
  • Usaldusväärne partner avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonidele (vt partnereid). VEF osales riikliku vastutustundliku ettevõtluse strateegia koostamisel ning osaleb jätkuvalt selle elluviimisel.
  • Ainus ühendus, mis korraldab Eestis tegutsevate ettevõtete jätkusuutliku tegutsemise hindamist läbi iga-aastase jätkusuutliku ettevõtluse indeksi avaldamise (alates 2007) koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Äripäeva ja EBSiga.
  • Suhetes rahvusvaheliste ühendustega CSR EuropeBusiness in the Community ja CSR360 Global Partner Network.

 

PAKRI on vastutustundlik, jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ettevõte.