PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi esimene hoonekompleksis Kivi 12 käivitus energiatõhususe uuring. Uuringu käigus monitooritakse ja testitakse erinevaid elektri- ja küttesüsteemi jälgimise ning kontrollsüsteeme, eesmärgiga leida optimaalseimad lahendused tööstushoonetele. Kivi 12 hoone hõlmab endas erinevaid ehitusmaterjale ning seisukorda, ruumide suurust, mis on ideaalne keskkond sellise uuringu läbiviimiseks.

Uuring kestab ca 5 kuud ja lõppeb aprillis 2017.

Uuring korraldatakse üheskoos Targa Linna klastriga ja kaas-finantseeritud EAS–i poolt.