Suurepärase võimaluse tegusate kolleegidega tehnoloogiaettevõtlust arendada saab:

ROHETEHNOLOOGIA VALDKONNAJUHT (tähtajaline töökoht)

Sulle saab osaks: 

 • rohetehnoloogia kogukonna koondamine ja valdkonna sisuline arendamine Eestis;
 • rohetehnoloogia ettevõtete ärialane nõustamine ja ekspordi arendamine;
 • võrgustiku loomine, ühisturunduse, kontaktürituste ja seminaride korraldamine;
 • koostöö ülikoolide ja teadusparkidega valdkonna arendamiseks ja tehnoloogiasiirde aktiveerimiseks;
 • valdkonna arendamiseks täiendava finantseeringu leidmine era- ja avalikust sektorist.

Töö sobib Sulle, kui:

 • Sinu eri- või huvialaks on rohetehnoloogiad. Kasuks tuleb eelnev kogemus taastuv-energeetika, tarkade energialahenduste, hoonete energiatõhususe ja energia salvestamise valdkonnas;
 • tunned huvi tehnoloogiapõhise ettevõtluse ja startupide vastu ning oskad kaasa mõelda ettevõtte arengu ja võimaluste osas. Kasuks tuleb ka eelnev ettevõtluskogemus;
 • oskad näha ärivõimalusi rohevaldkonna kogukonda kuuluvatele ettevõtetele;
 • oled iseseisev, aktiivne suhtleja, hea eestvedaja ja organiseerija.

Pakume Sulle: 

 • võimalust arendada ja vedada perspektiivikat valdkonda ning osaleda tehnoloogiaettevõtluse edulugude loomisel;
 • palju uusi kontakte, koostööpartnereid Eestist ja mujalt maailmast;
 • tipptasemel meeskonda, töövahendeid ja keskkonda.

Kui oled huvitatud, siis palume Sul kandideerimiseks vastata kirjalikult kahele küsimusele:

 • Miks Sa tahad saada Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuhiks ja mida selles töös korda saata?
 • Miks just Sina oled selleks tööks parim ning mis ja kes saab seda kinnitada?

Palume Sul saata oma LinkedIn´i profiili link ja küsimuste vastused hiljemalt 15. jaanuariks aadressile anu.puusaag@tehnopol.ee