Täna, 4ndal jaanuaril, algas tuulemõõtmisseadmete paigaldus.

PAKRI Tark Energiavõrk (PAKRI EG) saab olema autonoomne tark energiavõrk, mis koosneb 5’st tuulikust (kokku kuni ca 18MW), päikesepaneelipargist (3-6MW) ja biomassil põhinevast koostootmisjaamast. PAKRI EG energiasalvestus on lahendatud NFUnit tehnoloogiat kasutades, mis on iseenesest energia salvestamine läbi ammonia (NH3) tootmise ja põletamise.

Seni on tegeletud PAKRI EG äriplaani ning detailplaneeringuga.

Üheskoos Tallinna Tehnika Ülikooliga toestati aastatel 2012/2013 PAKRI EG taastuvenergia ressurssi analüüs. Koostatud mudeli analüüs andis tuge äriplaaniga edasi minna. PAKRI EG asukohas on väga head tuuleolud, piisav päikeseressurss ja 50km raadiuses on piisavalt biomassi potentsiaali.

Esimene taastuvenergia tootmine sai alguse juba aastal 2012: PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi Kivi tn 12 hoonet kütab PAKRI EG 100% taastuvallikaid kasutav katel. Esimene väiketuuliku testimine algas 2013. Esimene päikesepaneel saab installeeritud I kvartal 2014.

PAKRI EG tuulemõõtmised teostatakse 65m ja 100m kõrgustel.

Tuulemõõtmisseadmete paigalduse iseloomustuseks “See oli väike samm mehele, kuid gigantne hüpe PAKRI EG jaoks” (kasutatud Neil Amstrongi ütlust)