PRESSITEADE,

5.07.2013

Eestis väljatöötatud innovaatiline my!Wind väiketuulik paigaldati taastuvenergeetikale suunatud PAKRI Teadus- ja Tööstusparki (PAKRI) Paldiskis, kus algas selle testimine.

5KW tootmisvõimsusega tuulikut testitakse heades tuule- ja ilmastiku­tingimustes, mis toob esile selle tugevused ja nõrkused ning võimaldab mõõta tuuliku tootlikkust. Testimise järgselt planeerib my!Wind tuulikute seeriatootmist ja rahvusvahelise müügi käivitamist. my!Wind tuuliku väljatöötamisse ja tootmisesse on erainvestorite kõrval raha paigutanud ka Eesti Arengufond.

“Oleme 3 aastat teinud arendustööd ning saanud valmis midagi erilist,” ütles my!Wind OÜ juhatuse esimees ja tuuliku idee autor Lars Mach. “Nüüd on vaja viia lõpuni viimased testimised parimates loodustingimustes ning Eesti oma innovaatiline väiketuulik on lõplikult valmis,” lisas Mach.

my!Wind tuuliku muudavad innovaatiliseks tema väga suure läbimõõduga rõngasgeneraator, käigukasti vaba ühendus rootori ja nina vahel ning võimekus juba madalatel pööretel toota piisavalt elektrit. See muudab tuuliku tasuvaks ka vähese tuule puhul. Lisaks võimaldab my!Wind tuuliku aerodünaamiline kuju suunata tuulevood nii, et toimuks passiivne jahutus. Innovaatiline disain võimaldab pakkuda tuulikut klientidele soodsama hinnaga, kui seda on hetkel Euroopa turul seadmed. Lõpphind kliendile sõltub tema poolt soovitud elektrilisest lahendusest ja tuuliku püstitamise asukohast.

my!Wind! test-tuuliku püstitamine PAKRI Teadus- ja Tööstusparki annab projektile hoogu juurde, sest lisaks soodsale asukohale pakub PAKRI mitmeid teadusarenduse ja testimise võimalusi taastuvenergeetika ettevõtetele. Näiteks on võimalik käivitada lisakatseid hoonete energiatõhususe, tark-energiavõrgu (smart-grid) ja energia salvestamise valdkonnas.

“Pakri poolsaare tuuletingimused on ühed parimad Eesti mandril, mistõttu tahame luua siia valdkonna alustavatele ja suurettevõtetele täisväärtusliku test- ja arenduskeskkonna. Julgen mõelda, et PAKRI Teadus- ja Tööstuspargist kujuneb tõmbekeskus Eesti energeetika ja taastuvenergia valdkonna ettevõtlusele,“ ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on täna käivitunud neli energeetika ja taastuvenergia valdkonna uurimistööd, millest my!WInd! tuuliku testimine on mahukaim.

„my!Wind on heaks näiteks PAKRI potentsiaali rakendamisest, kuid kindlasti jõuame ühel päeval ka suurte, megavattsuuruses tuulegeneraatorite, testimisteni,” lisas Laansoo, Jr.

Kõikidel huvilistel on võimalus juba lähiajal jälgida my!Wind 5KW väiketuuliku töötamist ja tootlikkust reaalajas kodulehel www.mywind.ee. Toodetud energiat hakkab tarbima naabruses asuv tootmishoone.

“Tuuliku testimiseks on olnud head tuuleolud ning saime oma meeskonnaga ka eriliselt rõõmustada, kui tuulik tootis 5KW, mis on seadme nominaalvõimsus” kommenteeris testimise tulemuslikkust Lars Mach.

Erakliendi jaoks mõeldud my!Wind väiketuuliku idee töötati välja Eestis aastal 2010, eesmärgiga arendada mõistliku hinnaga töökindel tuulik. my!Wind tuuliku südamikuks on tugev rõngasgeneraator mis on paigutatud aero­dünaamiliselt optimeeritud kondlisse. Tänu oma kujule, juhib kondel tuule efektiivselt rootorisse. Rootori labad reguleerivad end ise vastavalt erinevatele tuuleoludele. Tuuliku turvalisuse tagavad kaks sõltumatut pidurdussüsteemi.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mis kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub taastuvenergeetika, innovatiivsete energialahenduste, hoonete energiatõhususe ja energia salvestamise sektoritega seotud ettevõtetele vajalikku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutlikku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust ning töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Paldiski linn on olnud sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks. Väga hea geograafiline asukoht ja eksisteeriv taristu annavad linnale konkurentsieelised, muutes linna ühe suurima ettevõtluse arengupotentsiaaliga piirkonnaks nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas. Piirkonna arengut toetavad täna juba Paldiskis tegutsevate ettevõtete aktiivne koostöö ning ettevõtlust soodustav ärikliima. Täpsemalt www.paldiski.ee ja www.investinpaldiski.ee

 

    

Lisainformatsioon:

Jana Morozov

my!Wind, müügijuht

+37253491171

info@mywind.ee

www.mywind.ee

 

 

Enn Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tegevjuht, juhatuse liige

+3725216858

info@pakri.ee

www.pakri.ee