SA Teaduspark Tehnopoli ja Pakri Teadus- ja Tööstuspargi poolt asutatud Rohetehnoloogia klaster pälvis Euroopa klastrianalüüsi sekretariaadilt (European Secretariat for Cluster Analysis) olulise tunnustuse – meie roheklaster hinnati pronksmärgise vääriliseks!

Rohetehnoloogia klastri juht Ragmar Saksing selgitas, et tegemist on kvaliteedimärgisega, mis näitab, et meie rohetehnoloogia klaster on tunnustatud Euroopa tasemel. “Märgise saamiseks tuli läbida pikk hindamisprotsess, mille käigus pidime faktiliselt näitama, mida oleme aastate jooksul ära teinud, millised on olnud koostööprojektid ja kuidas oleme linnakut arendanud. Endalegi üllatuseks tõdesime, et oleme päris palju korda saatnud,” sõnas Saksing.

Hindamisprotsessi tarbeks loeti lisaks muule kokku ka see, kui palju on Tehnopolis projekte, mis suuremal või vähemal määral on seotud rohetehnoloogia valdkonnaga – neid on kokku 13 kogusummas 1,8 miljonit eurot. Rohetehnoloogia kogukonda kuulub lepinguliselt umbes 30 ettevõtet, koos alumnidega on ettevõtteid ligi 70.

Lisaks sellele, et pronksmärgis on justkui kvaliteedimärk, loodab Saksing, et tulevikus koondab see Tehnopoli alla veelgi enam rohetehnoloogia ettevõtteid, et valdkonnas suureneks ettevõtete omavaheline koostöö.

Pronksmärgist taodeldi projekti Green Tech 2.0 tegevuste raames. Pronksmärgis kehtib kaks aastat ja järgmisena on plaanis minna püüdma hõbemärgist.