ClimateLaunchpadi Euroopa finaalvõistlus toob kaheks päevaks Tallinnasse ligi 90 võistkonda 30 riigist. Kahtlemata on tegemist suurejoonelise sündmusega, mis väärib laiemat tähelepanu ka maailmamastaabis ning tõmbab rahvusvahelise rohetehnoloogia kogukonna fookuse vähemalt üheks nädalavahetuseks Tallinnasse.

Korraldaja Startup Estonia kirjutab, kes on need kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid Tallinnas toimuva suursündmuse taga, millised on nende ootused osalevatele meeskondadele ning miks on nad otsustanud Euroopa rohetehnoloogiliste äriideede finaalvõistlust nõu ja jõuga toetada?

Enn Laansoo Jr, PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ja Kaija Valdmaa, Tehnopol

Pakri ja Tehnopol on pühendunud alustavate ning juba tegutsevate tehnoloogia ja teaduspõhiste ettevõtete toetamisele. Rohetehnoloogiasse on PAKRI panustanud aastast 2007 ja üheskoos Tehnopoliga tehakse seda aastast 2010.

Usume, et Launchpadi toetamine on täpselt see, kus meie kaks teadusparki osalema peavad. Tehnopoli selge seisukoht on, et tänapäeva globaalseid keskkonnaprobleeme tuleb käsitleda kui perspektiivikat ärivõimalust, kus keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja ideede abil on võimalik ka reaalselt tulu teenida. Ka Pakri peab loodust säästvaid tehnoloogiaid väga oluliseks – Pakri kohta on öeldud, et rohetehnoloogia ja jätkusuutlikus on juba meie geenidesse sisse kirjutatud ning sel aastal saime ka vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgi.

ClimateLaunchpadi Euroopa finaali toimumine Tallinnas on juba iseenesest äge ja võistlusel soovime eeskätt näha häid alustavate ettevõtete esitlusi ja tooteid ning otsida ka ettevõtteid, keda Eestisse meelitada. Meil on siin vajalik kogemus, meeskond ja globaalne võrgustik olemas ning usume, et võistlusel näeme tõusvaid tähti veelgi, mis Eesti positsiooni maailmamastaabis ainult kinnistab.

Võistlustules hoiab Pakri silma peal eelkõige võistkondadel, kelle ideed hõlmavad energia salvestamist, ehitusmaterjale ning rohekütuseid. Tehnopoli huviorbiidis on kõik nutikad juhtimissüsteemid linnakeskkonnas, IT-lahenduste rakendamine vanade sektorite (energeetika, põllumajandus, tööstus jne) uuendamisel ning innovatsioonid energiatööstuses. Loomulikult jälgime ka huviga, kuidas Eesti tiimid suures konkurentsis sellel aastal finaalis esinevad ning ootused on ka kõrged, sest teatavasti tuli Eesti meeskond ReLaDe eelmise aasta võistlusel kõrgele kolmandale kohale.

 

Annika Konovalov, Keskkonnaministeerium 

Keskkonnaministeerium toetab ClimateLaunchpadi korraldamist juba teist aastat, sest taoline säästva tehnoloogia võistlus sobitub väga hästi meie üldiste kliimaeesmärkidega.

Nimelt, kliimamuutused ei ole kauge tulevikustsenaarium, sest need toimuvad juba praegu. Lisaks looduslikele jõududele on inimese panus kliimamuutustesse märkimisväärne ning see võimendub ajas üha kasvava rahvaarvu ning tarbimise tulemusel. Kliimamuutusi ei saa vältida, küll aga saame neid leevendada ja paremini kohaneda kliimamuutuste mõjudega.

On väga oluline üle minna vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majanduse- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

ClimateLaunchpad on väga tänuväärt üritus, sest toob kokku nii palju innovaatiliste ja keskkonnahoidlike ideedega inimesi ning läbi taolise programmi tõstetakse ka avalikkuse teadlikkust kliimamuutustest, keskkonnaprobleemidest ja innovatsiooni vajalikkusest antud valdkonnas.

Kuna ClimateLaunchpadi finaali on jõudnud ainult iga riigi parimad meeskonnad, kes on läbinud põhjaliku koolituse, siis on finaalis kindlasti väga kõrge tase ning seetõttu on ootused kõrged ja loodame näha suure mõjuga lennukaid ideid. Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonnana oleme eriti huvitatud just nendest ideedest ja tehnoloogiatest, mis on seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja/või kliimamuutuste leevendamisega.

 

Kadi Steinberg, Eesti Energia

ClimateLaunchpadi finaali toetamise otsus tuli Eesti Energia jaoks lihtsalt mitmel põhjusel. Eesti Energia on Balti riikide üks suurimaid energiatootjaid ning me otsime alati ideid, kuidas suurendada kontserni konkurentsivõimet ning vähendada seejuures mõju keskkonnale.

Eesti Energia kui energiaettevõte omab paratamatult mõju keskkonnale. Selle tõttu investeerime pidevalt uutesse tehnoloogiatesse ning propageerime sealhulgas keskkonnast hoolimist. Eesti Energia strateegiline tegevuskava aastani 2020 näeb ette, et alternatiivsetest energiaallikatest, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal kasvab Eesti Energia portfellis kuni 40%-ni. Innovaatiliste uute lahenduste kasutuselevõtmine võib omada tulevikus taoliste eesmärkide saavutamisel võtmetähtsust.

Kuna ClimateLaunchpad finaali näol on tegemist Euroopa suurima rohetehnoloogia ideede võistlusega, siis kahtlemata võib leiduda seal Eesti Energia jaoks uusi ideid ja võimalikke koostööpartnereid. Eelkõige soovime finaalis näha argumenteeritud esitlusi, kust tuleks võimalikult selgelt välja, milline on idee potentsiaal ning mille poolest erineb idee just teistest samalaadsetest – oleme juba tuvastanud mitmed peaasjalikult energeetikaga seotud ideed, mille esitusi jälgime finaalis eriti pingsalt.

Samas oleme loonud Eesti Energias ideede kogumiseks ja hindamiseks protsessi, mis toimib ärivõimaluste arendamise inkubaatori põhimõttel ning ootame osalejailt võimalikke ideid strateegiliselt oluliste innovatsioonivaldkondade arendamiseks ka peale võistlust. Kõige enam potentsiaali omavad ideed kaasame oma ideede arendamise inkubaatorisse ehk ideepanka.

 

ClimateLaunchpadi Euroopa finaal toimub 7.-8. oktoobril Tallinnas, Energia avastuskeskuses ning Kultuurikatlas. Lisaks Eesti Keskkonnaministeeriumile, Eesti Energiale, Tehnopolile ja Pakrile on finaalürituse õnnestumisesse panustanud  ka Climate-KIC, Tallink, Telia, Hedman Partner, Air Baltic jt. Ürituse Eesti-poolne peakorraldaja on Startup Estonia, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programm, päevakava ja piletid finaalvõistlusele on leitavad ClimateLaunchpadi kodulehel climatelaunchpad.org.

ClimateLaunchpadi Euroopa finaalvõistlus toob kaheks päevaks Tallinnasse ligi 90 võistkonda 30 riigist. Kahtlemata on tegemist suurejoonelise sündmusega, mis väärib laiemat tähelepanu ka maailmamastaabis ning tõmbab rahvusvahelise rohetehnoloogia kogukonna fookuse vähemalt üheks nädalavahetuseks Tallinnasse.

Korraldaja Startup Estonia kirjutab, kes on need kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid Tallinnas toimuva suursündmuse taga, millised on nende ootused osalevatele meeskondadele ning miks on nad otsustanud Euroopa rohetehnoloogiliste äriideede finaalvõistlust nõu ja jõuga toetada?

Enn Laansoo Jr, PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ja Kaija Valdmaa, Tehnopol

Pakri ja Tehnopol on pühendunud alustavate ning juba tegutsevate tehnoloogia ja teaduspõhiste ettevõtete toetamisele. Rohetehnoloogiasse on PAKRI panustanud aastast 2007 ja üheskoos Tehnopoliga tehakse seda aastast 2010.

Usume, et Launchpadi toetamine on täpselt see, kus meie kaks teadusparki osalema peavad. Tehnopoli selge seisukoht on, et tänapäeva globaalseid keskkonnaprobleeme tuleb käsitleda kui perspektiivikat ärivõimalust, kus keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja ideede abil on võimalik ka reaalselt tulu teenida. Ka Pakri peab loodust säästvaid tehnoloogiaid väga oluliseks – Pakri kohta on öeldud, et rohetehnoloogia ja jätkusuutlikus on juba meie geenidesse sisse kirjutatud ning sel aastal saime ka vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgi.

ClimateLaunchpadi Euroopa finaali toimumine Tallinnas on juba iseenesest äge ja võistlusel soovime eeskätt näha häid alustavate ettevõtete esitlusi ja tooteid ning otsida ka ettevõtteid, keda Eestisse meelitada. Meil on siin vajalik kogemus, meeskond ja globaalne võrgustik olemas ning usume, et võistlusel näeme tõusvaid tähti veelgi, mis Eesti positsiooni maailmamastaabis ainult kinnistab.

Võistlustules hoiab Pakri silma peal eelkõige võistkondadel, kelle ideed hõlmavad energia salvestamist, ehitusmaterjale ning rohekütuseid. Tehnopoli huviorbiidis on kõik nutikad juhtimissüsteemid linnakeskkonnas, IT-lahenduste rakendamine vanade sektorite (energeetika, põllumajandus, tööstus jne) uuendamisel ning innovatsioonid energiatööstuses. Loomulikult jälgime ka huviga, kuidas Eesti tiimid suures konkurentsis sellel aastal finaalis esinevad ning ootused on ka kõrged, sest teatavasti tuli Eesti meeskond ReLaDe eelmise aasta võistlusel kõrgele kolmandale kohale.

 

Annika Konovalov, Keskkonnaministeerium 

Keskkonnaministeerium toetab ClimateLaunchpadi korraldamist juba teist aastat, sest taoline säästva tehnoloogia võistlus sobitub väga hästi meie üldiste kliimaeesmärkidega.

Nimelt, kliimamuutused ei ole kauge tulevikustsenaarium, sest need toimuvad juba praegu. Lisaks looduslikele jõududele on inimese panus kliimamuutustesse märkimisväärne ning see võimendub ajas üha kasvava rahvaarvu ning tarbimise tulemusel. Kliimamuutusi ei saa vältida, küll aga saame neid leevendada ja paremini kohaneda kliimamuutuste mõjudega.

On väga oluline üle minna vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majanduse- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

ClimateLaunchpad on väga tänuväärt üritus, sest toob kokku nii palju innovaatiliste ja keskkonnahoidlike ideedega inimesi ning läbi taolise programmi tõstetakse ka avalikkuse teadlikkust kliimamuutustest, keskkonnaprobleemidest ja innovatsiooni vajalikkusest antud valdkonnas.

Kuna ClimateLaunchpadi finaali on jõudnud ainult iga riigi parimad meeskonnad, kes on läbinud põhjaliku koolituse, siis on finaalis kindlasti väga kõrge tase ning seetõttu on ootused kõrged ja loodame näha suure mõjuga lennukaid ideid. Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonnana oleme eriti huvitatud just nendest ideedest ja tehnoloogiatest, mis on seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja/või kliimamuutuste leevendamisega.

 

Kadi Steinberg, Eesti Energia

ClimateLaunchpadi finaali toetamise otsus tuli Eesti Energia jaoks lihtsalt mitmel põhjusel. Eesti Energia on Balti riikide üks suurimaid energiatootjaid ning me otsime alati ideid, kuidas suurendada kontserni konkurentsivõimet ning vähendada seejuures mõju keskkonnale.

Eesti Energia kui energiaettevõte omab paratamatult mõju keskkonnale. Selle tõttu investeerime pidevalt uutesse tehnoloogiatesse ning propageerime sealhulgas keskkonnast hoolimist. Eesti Energia strateegiline tegevuskava aastani 2020 näeb ette, et alternatiivsetest energiaallikatest, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal kasvab Eesti Energia portfellis kuni 40%-ni. Innovaatiliste uute lahenduste kasutuselevõtmine võib omada tulevikus taoliste eesmärkide saavutamisel võtmetähtsust.

Kuna ClimateLaunchpad finaali näol on tegemist Euroopa suurima rohetehnoloogia ideede võistlusega, siis kahtlemata võib leiduda seal Eesti Energia jaoks uusi ideid ja võimalikke koostööpartnereid. Eelkõige soovime finaalis näha argumenteeritud esitlusi, kust tuleks võimalikult selgelt välja, milline on idee potentsiaal ning mille poolest erineb idee just teistest samalaadsetest – oleme juba tuvastanud mitmed peaasjalikult energeetikaga seotud ideed, mille esitusi jälgime finaalis eriti pingsalt.

Samas oleme loonud Eesti Energias ideede kogumiseks ja hindamiseks protsessi, mis toimib ärivõimaluste arendamise inkubaatori põhimõttel ning ootame osalejailt võimalikke ideid strateegiliselt oluliste innovatsioonivaldkondade arendamiseks ka peale võistlust. Kõige enam potentsiaali omavad ideed kaasame oma ideede arendamise inkubaatorisse ehk ideepanka.

 

ClimateLaunchpadi Euroopa finaal toimub 7.-8. oktoobril Tallinnas, Energia avastuskeskuses ning Kultuurikatlas. Lisaks Eesti Keskkonnaministeeriumile, Eesti Energiale, Tehnopolile ja Pakrile on finaalürituse õnnestumisesse panustanud  ka Climate-KIC, Tallink, Telia, Hedman Partner, Air Baltic jt. Ürituse Eesti-poolne peakorraldaja on Startup Estonia, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programm, päevakava ja piletid finaalvõistlusele on leitavad ClimateLaunchpadi kodulehel climatelaunchpad.org.