Dear clients and partners today and tomorrow;

Its a new year.

2014 was incredible for PAKRI Science and Industrial Park and our focusing greentech sector.

We doubled the number of clients; we opened building complex nr 2 with the space of 5500m2 for our greentech sector clients testing’s and manufacturing’s; we have started boosting innovation from Scandinavia; together with Tallinn Science Park TEHNOPOL we grew our team and found 20 service clients, including 5 new startups with high business potential; we established co-operation with Goliath Wind OÜ for putting up the first next generation 3,3MW Goliath Capella wind turbine; we made arrangements in our organizations and our Energy and Environmental Technology Development Center finished the year with 16 technology projects, 5 universities and 18 partners. PAKRI is a ahead of schedule becoming leading competence center in greentech center in Northern-Europe by 2020.

2015 sounds even more interesting for PAKRI.

New synergic and promising services for our clients; more boost for incubation; active search for promising companies with Energy and Environmental Technology Development Center and its +14M euro investment for innovative technology projects; construction start of PAKRI Smart-City and PAKRI Smart-Grid; renovation stage 2 and next buildings for R&D and manufacturing; raising ca 10M euro for our next stage investment; start of the PAKRI Goes-Abroad project and many other activities what makes us and our partnership more synergic.

It would be more appropriate to wish you all happy white holidays, but we are too keen for the green, so HAPPY NEW GREEN YEAR.

 

To the green we are keen,

 

Enn Laansoo, Jr.

CEO

PAKRI Science and Industrial PARK

 

 

 

 

Austatud tänased ja tulevas kliendid ning partnerid;

Käes on uus aastat!

2014 oli uskumatult hea PAKRI Teadus- ja Tööstuspargile ning meie rohetehnoloogia fookusalale.

Me kahekordistasime oma klientide arvu; avasime oma rohetehnoloogia klientidele, testimiseks ja tootmiseks, 5500m2 suuruse hoonekompleksi nr 2; alustasime Skandinaaviast innovaatiliste tehnoloogiate otsimist; üheskoos Tallinn Teaduspark TEHNOPOLIGA kasvatasime oma meeskonda ja leidsime 3 väga innovaatilise äriideega alustavat ettevõtet; alustasime partnerlust Goliath Wind OÜ’ga, eesmärgiga püsti panna nende järgmise generatsiooni 3,3MW Goliath Capella tuulik; korraldasime ümber oma organisatsiooni ja Energia- ja Keskkonnatehnoloogia Arenduskeskus lõpetas aasta 16 tehnoloogia projekti, 5 ülikooli ning 18 partneriga. PAKRI on sammuke eest visioonist kasvada juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks Põhja-Euroopas aastaks 2020.

Aasta 2015 tõotab PAKRI jaoks tulla veelgi huvitavam.

Uued sünergilised ja paljulubavad teenused meie klientidele; rohkem jõudu ettevõtete inkubatsioonile; aktiivne innovaatiliste äriideede ja tehnoloogiate otsing, mida toetab Energia- ja Keskkonnatehnoloogia Arenduskeskus +14M euroga; PAKRI Tark-Linn ja PAKRI Tark-Võrk ehituste algus; renoveerimiste jätkumised ja järgmise R&D ning tootmishoone avamine; tõstame ca 10M eur oma järgmiste investeeringute realiseerimiseks; PAKRI Kasvame-Välja projekti algus and mitmed teised tegemised, mis muudavad meid ja meie partnerlust veelgi sünergilisemaks.

 

Aastaajale kohane oleks soovida häid valgeid pühasid, kuid oleme liiga innustunud rohelisse, seega HEAD UUT ROHELIST AASTAT.

 

Roheline innustab,

 

Enn Laansoo, Jr.

tegevjuht

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark