PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ning GOLIATH Wind asutavad tuulegeneraatorite innovatsioonikeskuse

Eestis tuuleenergia tehnoloogiat arendav GOLIATH Wind ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark sõlmisid lepingu, et asutada ühisettevõte Paldiskisse tuulegeneraatorite innovatsiooni- ja arenduskeskuse rajamiseks. Rajatavasse keskusesse, mis pakub Eestis senipuudunud arendus- ja testimisvõimalusi,  planeeritakse püstitada uue põlvkonna tuulegeneraatorid. 

Allkirjastatud lepingu kohaselt luuakse ühisettevõte, mis kaasab lisainvesteeringuid kokku kolme tuuliku paigaldamiseks. Esimeses etapis paigaldatakse 2015. aasta lõpuks üks 3,3 megavatise võimsusega innovaatiline GOLIATH Capella tuulik kogumaksumusega ligi 5 miljonit eurot.

„Koostöös PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga tahame käesoleval aastal lõpule viia läbirääkimised investeeringute kaasamiseks, et alustada innovatsiooni- ja arenduskeskuse rajamist ning tuulikute paigaldamist. Ennekõike saame PAKRI abil hoogu juurde praeguste toodete arendamiseks ning uuendusmeelsete toodete katsetamiseks. Juba 2015. aasta lõpuks tahame püstitada 120 meetrise rootori diameetriga tuulegeneraatori Paldiskisse,“ ütles GOLIATH Wind´i tegevjuht Søren Horn Petersen.

Paigaldatavad GOLIATH Wind Capella 3,3 megavatise võimsusega generaatorid on innovaatilise 16 meetrise diameetriga rõngasgeneraatoriga ja ainulaadse majesteetliku disainiga. GOLIATH Cappella tuulegeneraatorid erinevad konkurentidest hooldustööde lihtsuse ja teostatavuse kiiruse poolest, nt suudab vaid 2-liikmeline meeskond masti tipus generaatori aktiivosad vajadusel välja vahetada. Ettevõte on tuulegeneraatorite arendamisse kaasanud Tallinna Tehnikaülikooli teadmised, rahvusvahelise meeskonna ning Šveitsi  ja Saksa projekteerimiskvaliteedi.

GOLIATH Wind sihib oma tuulegeneraatoritega peamiselt Põhja-Euroopa turge. „Kuna arendame tehnoloogiat Eestis, soovime siin läbi viia ka kõik katsetused kuni valmistoote testimiseni. Oma sihtturuna näeme ennekõike Euroopat, kuid oleme uurinud võimalusi käivitada eksport näiteks ka Indiasse,“ lisas Petersen. Paldiskisse otsustati tuulikute innovatsioonikeskus asutada tänu soodsatele geograafilistele tingimustele ning vajaliku kompetentsi olemasolule.

„PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi eesmärk on rajada koostöös Tallinna Teaduspargiga Tehnopol Paldiskisse energia- ja keskkonnatehnoloogiaettevõtete sünergiline kooslus. Püstitatav GOLIATH Windi tuulegeneraator ja planeeritav autonoomne energiavõrk annab hoo sisse meie ambitsioonidele tuuleenergia valdkonna arendusvõimaluste loomiseks. Investeerime ühisettevõttesse, sest näeme selles suurt potentsiaali PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi arendamisel. Meie tegevuse eesmärgiks on pakkuda valdkondlikke arendustingimusi nii Eesti kui rahvusvahelistele ettevõtetele,“ kommenteeris PAKRi Teadus- ja Tööstuspargi juht Enn Laansoo jr.

GOLIATH Wind OÜ on asutatud 2008 aastal tunnustatud ülikoolidest pärit andekate inseneride ja innovaatiliselt mõtlevate ärimeeste poolt. GOLIATH Wind on teenäitajaks uue põlvkonna kuluefektiivsetele tuulegeneraatoritele, mis on kasutatavad tuuleenergia projektides nii maismaal kui merel. Lisainformatsioon www.goliath.ee.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mis kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub energia- ja keskkonnatehnoloogia sektoritega seotud ettevõtetele vajalikku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutlikku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust ning töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb Tehnopolis üle 150 ettevõtte ning naabruses asuvad Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Tehnopol on alates aastast 2014 võtnud üheks prioriteetseks fookusvaldkonnaks energia- ja keskkonnatehnoloogia, pakkudes valdkonna ettevõtetele sobivaid üüripindasid, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolidega koos rahvusvaheliste võrgustike ja ekspertide toega. Lisainformatsioon www.tehnopol.ee.

Paldiski linn on olnud sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks. Ideaalne geograafiline asukoht ja eksisteeriv taristu annavad linnale konkurentsieelised, muutes ta üheks suurima arengupotentsiaaliga ettevõtluskeskkonnaks nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas. Piirkonna arengut toetavad täna juba Paldiskis tegutsevate ettevõtete aktiivne ühistöö ning ettevõtlust soodustav ärikliima. Täpsemalt www.paldiski.ee ja www.investinpaldiski.ee

 

Lisainformatsioon:

 

Enn Laansoo, Jr.

tegevjuht, juhatuse liige

Tel: 5216858

E-mail: info@pakri.ee

Veeb: www.pakri.ee

 

 

Søren Horn Petersen

tegevjuht, juhatuse liige

Tel: 004531689892

E-mail: shorn@goliath.ee

Veeb:  www.goliath.ee