PAKRI Science and Industrial Park is mentoring in ENTRUM (Youth Entrepreneurship Ideas Contest and Development Programme ENTRUM ). ENTRUM started in  2010 in Estonia is based on a concept of an ideal of personality with enterprising mindset and 4-steps methodology acknowledged by several international awards.

ENTRUM has been startred by company Eesti Energia.

 

More information: http: www.entrum.ee/en/

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark annab mentorina panuse ENTRUMile, mis on Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm. ENTRUM lükati käima aastal 2010. ENTRUM programmis toimub ettevõtlikkuse arendamine praktiliste tegevustega kaudu ehk oma idee algatamise ja elluviimisega meeskonnas.

 

Täpsemalt www.entrum.ee