Enterprise Estonia (Governmental business support organisation, www.eas.ee) large delegation visited City of Paldiski, with the purpose to up-date the latest developments in Paldiski entrepreneurship.

 

About Enterprise Estonia

Established in 2000, Enterprise Estonia promotes business and regional policy in Estonia and is one of the largest institutions within the national support system for entrepreneurship, providing financial assistance, counselling, cooperation opportunities and training for entrepreneurs, research institutions, the public and non-profit sectors.

Our operations support the accomplishment of the long-term strategic objectives of the Estonian economy. To achieve this, we support the development of export-capable enterprises that create higher additional value. Our long-term goal is to help in making Estonia one of the most competitive countries in the world.

EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) suur delegatsioon külastas Paldiskit, et viia ennast kurssi viimaste linna ettevõtlus arengutega.

EASist:

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.