Pressiteade

28.01.2015

Eesti suurim väiketuulikutootja TUGE Energia kolis PAKRI Teadus- ja Tööstusparki

Konesko AS-i väiketuulikute tootmise ja arendamise üksuse ning TUGE® kaubamärgi omandanud ettevõte TUGE Energia OÜ sõlmis 5-aastase koostöölepingu PAKRI Teadus- ja Tööstuspargiga. TUGE Energia alustab PAKRIs seni kõige edukama kodumaise väiketuuliku, TUGE® 10 tootmist ning plaanib lähiajal arendada ja turule tuua uued 20kW ja 50kW tuulikud.

Konesko AS tegeles aastast 2008 väiketuulikute arendamise ja tootmisega. Tänavu müüdi edasine arendustöö, tootmine ja intellektuaalne omand TUGE Energia OÜ ettevõttele. Ettevõte alustab tuulikute tootmist energia- ja keskkonnatehnoloogiale fokuseerivas PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis ning Konesko AS jätkab ettevõtte tootmispartnerina lepingulise allhankijana.

“TUGE® 10 tuulik on Eestis ja ka väljaspool Eestit soojalt vastu võetud ning nõudlus turul kasvab. Seetõttu paneme suurt rõhku tootearendusele, et luua uued, veelgi efektiivsema energiatootlikkusega tuulikud,“ ütles TUGE Energia OÜ tegevjuht Indrek Gregor. “Esmane tootearenduse ja kasvufaas on läbitud ning edasine tootmine vajas iseseisvat organisatsiooni. Konesko juhtkonna usaldus TUGE Energia loomiseks annab meile kindluse, et suudame edu saavutada.“

“Alustada pikaajalist koostööd suurima kodumaise väiketuulikutootjaga on meie senise 7 aasta töö üks parimaid tulemusi,“ ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr. “Pakume oma värskele kliendile energiatõhusaid ja LED-valgustusega ruume, peatselt saame pakkuda ka elektrit otse tuulikust ning taastuvenergial küttelahendust. Samuti toob TUGE Energia lisandumine PAKRI parki uued testimisvõimalused tuuleenergeetika vallas ning tõstab Eesti valdkondlikku kompetentsi oluliselt,” kinnitas Laansoo.

TUGE Energia ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark sõlmisid 5-aastase koostöölepingu, mille eesmärk on välja ehitada ja seadistada TUGE® väiketuulikute testimis- ja arenduskeskkond ning tootmine PAKRI hoonekompleksis Kivi tn 2, Paldiskis. Koostöölepingu teine osa on leida investeeringud uute tuulikute arenduseks ning sertifitseerimiseks. Investeering tehnoloogia arendusse planeeritakse kaasata läbi PAKRI ja Tehnopoli poolt asutatud Energia- ja Keskkonnatehnoloogia Arenduskeskuse OÜ (RoheTAK), mis tegeleb hetkel osa investeeringu kaasamisega EAS’ist.

“Konesko juhtkond usaldas väiketuulikute edasise arendamise ja tootmise meeskonnale, kelle eesotsas jätkub tugevate kogemustega Konesko endise tuulegeneraatorite osakonna projektijuht Indrek Gregor ning oleme valmis pakkuma tootmistuge nii olemasolevate mudelite kui ka uute tuulikumudelite valmistamisel” kinnitas Konesko AS tegevjuht Mart Hirtentreu.

 

Lisainformatsioon:

Indrek Gregor

TUGE Energia OÜ tegevjuht, juhatuse liige

+37253077822

indrek.gregor@tuge.ee

www.tuge.ee

 

Enn Laansoo, Jr.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tegevjuht

+3725216858

info@pakri.ee

www.pakri.ee

Taustinformatsioon:

TUGE Energia OÜ – „TUGEther with the Wind“. Ettevõte jätkab aktiivselt TUGE® kaubamärgi all tuulegeneraatorite arendustegevust. Uute mudelite väljaarendamisel tehakse tihedat koostööd mitmete Saksa ja Taani ettevõtetega, tuues sellega sisse teadmised maailma juhtivatelt tuuleenergeetika ettevõtetelt riikidest, mida peetakse antud valdkonnas tugevaimateks. Ettevõte jätkab juba Koneskos alguse saanud traditsiooni, et kvaliteedis ei tingita ja parimad lahendused sünnivad koostöös, uued mudelid peavad olema konkurentsivõimelised oma hindadelt ja kvaliteedilt konkureerimaks nii teiste tuulikutootjate toodanguga kui ka päikesepaneelidega, kus mõlemad tootmisseadmed näitavad nii euroopas kui mujal maailmas jätkuvalt kasvutrendi. Lisainformatsioon: www.tuge.ee

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mis kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. Koostöös Tehnopoliga pakub PAKRI energia- ja keskkonnatehnoloogia valdkonna ettevõtetele vajalikku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutlikku arengut ja teadustööd. PAKRI Tark-Linna uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust ning töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist, PAKRI Targa-Võrgu eesmärk on pargi klientidele toota taastuvenergiat ja pakkuda uute tehnoloogiate testimise võimalust. Lisainformatsioon www.pakri.ee.

Paldiski linn on olnud sajandeid atraktiivne sihtkoht investeeringuteks. Väga hea geograafiline asukoht ja eksisteeriv taristu annavad linnale konkurentsieelised, muutes linna ühe suurima ettevõtluse arengupotentsiaaliga piirkonnaks nii Eestis kui ka Põhja-Euroopas. Piirkonna arengut toetavad täna juba Paldiskis tegutsevate ettevõtete aktiivne koostöö ning ettevõtlust soodustav ärikliima. Täpsemalt www.paldiski.ee ja www.investinpaldiski.ee