Wind Power Cluster held communication training for its members. Communication development is also one of the priorities for PAKRI during the 2015.

During the 2015 PAKRI’s new clients, success of innovational technologies, PAKRI Smart-City, PAKRI Smart-Grid, new buildings, investments etc need clear message.

Lets keep in touch:)

Tuuleenergia klaster korraldas oma liikmetele kommunikatsiooni treeningu. Kommunikatsiooni kvaliteedi tõstmine on üks PAKRI 2015a prioriteetsetest arendussuundadest.

2015nda aasta PAKRI uued kliendid, innovaatiliste tehnoloogiate edulood, PAKRI Tark-Linn, PAKRI Tark-Võrk, uued hooned, investeeringud jne vajavad selget sõnumit.

Hoiame kontakti:)