Äripäev kirjutab PAKRIst ja teemaks “Kus asub Eesti rohetehnoloogia Silicon Valley?”

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on aastast 2007 koondanud ettevõtteid, mis tegelevad energia- ja keskkonnatehnoloogia toodete-teenuste arendamise ning valmistamisega, ja samuti vastutustundlikke firmasid, kes panustavad oma tootmises energiasäästu. Eesti rohetehnoloogia n-ö Silicon Valley’s on endale pinna ja tugiteenused leidnud nii tootmis- ja büroopinda kui ka tehnoloogiate katsetamiseks ruume vajavad ettevõtjad.

“PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on palju enamat kui lihtsalt tööstuspark. Arendame pidevalt edasi innovaatilist füüsilist keskkonda ehk tarka linnakut ning koostöös Tallinna Teaduspargiga Tehnopol toetame oma klientide arengut äriteenuste kaudu” ütleb PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr. “PAKRI on oma klientide tarvis alustanud rohelise energia tootmisega ja suudab väärtustada ka kliendi jääkenergiat, mis omakorda aitab klientidel tootmiskuludelt kokku hoida ja oma toodet keskkonnasõbralikumaks muuta. Läbi sünergilise keskkonna ja konkurentsivõimeliste teenuste soovime kliente Eestisse meelitada ka naaberriikidega võisteldes,” lisab Laansoo.

Eesti rohetehnoloogia Silicon Valley idee ja arendamine sai alguse juba 2007. aastal, mil oli näha selgeid märke rohetehnoloogia (greentech/cleantech/ecotech) kui sektori võidukäigu algusest Eestis ja maailmas laiemalt. Nende aastate jooksul on Eestis uute keskkonnasäästlike toodete potentsiaal eriti tugevalt tõusnud: aina enam räägitakse taastuvenergeetikast, hoonete energiatõhususest, targast energiavõrgust (smart-grid), targast linnast (smart-city), energia salvestamisest, elektrisõidukitest ja rohelisest kütusest.

2012. aastal jõuti esimese hoonekompleksi avamiseni. Tänaseks on pargis 10 tootmisklienti, 20 teenusklienti ja kaks erineva hinnaklassiga hoonekompleksi kogupinnaga ca 14 000 m2. Kohe saaks park ära majutada kliendi, kes otsib elektrit säästvate leedlampidega ruume suuruses 50–2800 m2. PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi üheks eriliseks väärtuseks on oma tark-linn, mis on üks suuremaid omalaadseid Põhja-Euroopas ning kasvab ca 60 hektari suurusele maa-alale Paldiskis. PAKRI konkurentsi eelisteks on pargi klientide jaoks rohelise energia tootmine. Klientidele pakutakse rohelist soojaenergiat, paigaldatud on esimesed päikesepaneelid, järgmisest aastast hakatakse ehitama oma autonoomset 25MW võimsusega tarka-energiavõrku. PAKRI tark-energiavõrk on oma olemuselt ka energiaühistu, mis on just läbinud ka Arengufondi energiaühistute mentorprogrammi.

Laansoo sõnul on PAKRI jaoks oluline, et kõik pargis töötavad inimesed tõesti naudiksid rohekeskkonda ning muutuksid selle kaudu produktiivsemaks ehk oma tööandjale lisaväärtust pakkuvaks. “Oleme suurepärane keskkond uute tulevikutehnoloogiate katsetamiseks ja tänaste tootmiseks, propageerime innuga ka ise Eestis väljatöötatud tehnoloogiaid. Näiteks pakume täna testkeskkonda väiketuulikule My!Wind! ja tootmispinda suurimale väiketuulikute tootjale Tuge Energia. Peatselt, kui targa-linnaku ja targa-võrgu detailplaneering saab kehtestatud, püstitatakse PAKRI Teadus- ja Tööstusparki Eesti ettevõtte Goliath Wind järgmise generatsiooni 3,3megavatine tuulik.”

PAKRIs on oma tootmise sisse seadnud ka näiteks puitelementidest energiatõhusate hoonete valmistaja ja üks suuremaid kliente Kruunu OÜ, oma nišis maailmas tippu kuuluv spordiareenide tootja Kanstet OÜ ning nanotehnoloogia alusel innovaatilist tekstiili arendav Itaaliast tootmise Eestisse kolinud ITM Plasma Technology Group. Hiljuti käivitas tootmise PAKRIs ka merekonteineritest energiatõhusate majakeste valmistaja Zeroliving OÜ.

Parimad tulemused toob sünergia

ZeroLiving OÜ juht Magnus Sirelmets ütleb, et PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ei ole lihtsalt ruumide rendileandja, vaid tänu neile saab kasvatada nii firma usaldusväärsust kui ka müüginumbreid. “ZeroLivinguga alustades oli minu kui asutaja visioon, luua läbimõeldud ehitussüsteem, mis ei oleks põlve otsas kokku klopsitud, vaid mille jaoks on võetud aega ja mida on katsetatud ning täiustatud. Meie pidev töö erinevate kontseptsioonidega konteinerhoonete arendamisel on õnnestunud tänu PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi eestvedajatele, kes meid on suunanud ja aidanud luua hädavajalikke kontakte. Teaduspargi eesmärk luua oma asukate vahel sünergia on aidanud läbi teadmiste ja oskuste jagamise mitmetel siinsetel firmadel kasvada.”

“Pakume oma klientidele sünergiat: ettevõtte arengut toetavad äriteenused ja toote/teenuse teadus-arendus ehk Tallinna Teaduspark Tehnopol koos oma globaalse võrgustikuga, koostöö kodu- ja välisülikoolidega, alaliidud jne; tootmis-katsetuspinda innovaatilises targas linnas koos rohelise energiaga ning tehnoloogia testimisega,” räägib PAKRI tegevjuht Enn Laansoo, Jr. Geograafiliselt ja logistiliselt asub PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ühe tootmisettevõtte jaoks väga heas asukohas, Paldiskis – tipptunnil alla tunniajase auto- ja rongisõidu kaugusel Tallinnast, koostööle avatud linnavõim, lisaks on läheduses kaks jäävaba sadamat ning Ämari lennujaam. Peale kauni looduse ja areneva piirkonna on Paldiskis ka piisavalt tööjõudu.

 

Originaalteksti leiab Äripäevast, http://www.aripaev.ee/content-marketing/2015/10/26/pakri-teadus–ja-toostuspark-koondab-keskkonnateadlikke-ettevotteid