Paldiskis tegutseva Pakri Teadus- ja Tööstuspargi juhi Enn Laansoo, Jr. sõnul on pargi visiooniks kasvada oma valdkonnas aastaks 2020 Põhja-Euroopa juhtivaks kompetentsikeskuseks.

„Energiatõhusus ja taastuvenergeetika on täna seksikad teemad, kuhu panustatakse järjest rohkem,“ nentis Laansoo, kelle kinnitusel keskendub  Pakri Teadus- ja Tööstuspark (edaspidi PAKRI – toim) aastast 2007 just nendele valdkondadele.

Tema andmetel  tegutseb Põhja-Euroopas täna umbes kümmekond teadusparki, kelle üheks tegevusvaldkonnaks on märgitud energeetika või taastuvenergeetika. Seevastu Lõuna-Euroopas on sarnaseid parke ca 25.

„Eestil on täna potentsiaali muutuda selle sektori juhtivaks kompetentsikeskuseks. Meie kontseptsioon töötati välja 2007. aastal ja tänane visioon on olla aastal 2020 Põhja-Euroopa juhtiv kompetentsikeskus neljas valdkonnas: taastuvenergeetika, hoonete energiatõhusus, energia salvestamine ja tark energiavõrk,“ tutvustas Laansoo PAKRI ambitsioone.

Järjest tihenevas konkurentsis on tema hinnangul võimalik selliseid ambitsioone saavutada vaid läbi koostöö. Teisalt on tööstuspargi tugevaks eeliseks selle asukoht ehk Paldiski linn, mille head taastuvenergia ressursid võimaldavad maksimaalselt ära kasutada taastuvenergeetika arendus- ja testimisvõimalusi. Samuti on olemas nii olulised kommunikatsioonid kui ka ideaalne logistiline asukoht Põhja-Euroopas.

„Me suudame seda kõike realiseerida siis, kui teeme koostööd lähiriikide teadusparkidega. Et Põhja-Euroopa jõuaks selles vallas järele Lõuna-Euroopale, peame tegema koostööd – üksi pole see võimalik. Kui kuskil sellist kooslust arendada, siis ainuõige koht selleks on PAKRI,” lisas ta.

Ühe eelisena kavatseb PAKRI pakkuda ettevõtetele võimalust oma tehnoloogiaid Eestis testida.

„PAKRI põhiline väärtus seisneb tulevikus selles, et sinna on rajatud taastuvenergeetika katsepolügoon, mis on avatud nii suurtele globaalsetele energeetikahiidudele kui ka kohalikele innovaatilistele tootjatele. Tahame rajada Pakri parki vajaliku infrastruktuuri, seadmed, teadmised ja oskused, mis võimaldavad kiiresti ja kuluefektiivselt hullud mõtted proovile panna. Näiteks:  kui oled tuuleenergeetika sektoris tegutseja, on sul võimalus oma turbiine siin kohapeal ka testida – Eestis väljatöötatud my!Wind väiketuuliku testimine juba käib,“ selgitas Laansoo.

Pakri Teadus- ja Tööstuspargi esimene, ca 5000m2 hoone avati aasta tagasi ning sinna on tänaseks leidnud sobiva keskkonna ja sünergia kuus klienti. Park kasvab peatselt ca 60 hektari suurusele alale ning Laansoo kinnitusel on pargil oma tulevastele asukatele plaanis võimaldada ka teisi olulisi eeliseid, mida saab hakata klientidele pakkuma pärast pargi suurema osa detailplaneeringu kehtestamist järgmisel aastal.

Täpne Äripäeva uudis: http://toostusuudised.ee/article/2013/8/8/pakri_purib_pohja_euroopa_juhtivaks_kompetentsikeskuseks