2.06 kirjutasime, et “PAKRI pakub tuge Euroopa suurimale säästva tehnoloogia ideekonkurssile ClimateLaunchpad” (vt https://pakri.ee/et/pakri-supporting-eus-largest-cleantech-idea-competition-climatelaunchpad/). Kõik Boot Camp’id toimusid Juulis ja final 12.08.

Palun jälgi finalistide intervjuusid Arengufondi web-lehel http://blogi.arengufond.ee.