PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi nõukogu esimeheks sai kogenud tippjuht Sandor Liive. Liive liitumist peab ettevõtte tegevjuht Enn Laansoo Jr. märgiliseks: „ Meil on äärmiselt hea meel Sandor Liive liitumise üle. Oleme nüüd veelgi tugevamad, jätkusuutlikumad ja varustatud väärtusliku kogemusega, et arendada edasi Pakri Teadus- ja Tööstusparki, selle tarka linna ja tarka võrku.“

Sandor Liive on eelnevalt pikka aega olnud tööalaselt seotud Eesti Energiaga, täites aastatel 1998-2005 seal finatsjuhi rolli ning hiljem kuni aastani 2014 tegevjuhi rolli. Eesti Energias töötades aitas ta tõsta eettevõtte käibe 397M eurolt 975M euroni ja EBITDA 149M eurolt 310M euroni. Lisaks realiseerus tema ametiajal 2,7 miljardi euro suurune investeerimismaht ning Eesti Energia sai tugeva tööandja kuvandi.

PAKRI’l on 3 nõukogu liiget: Sandor Liive (esimees), Alar Tamkivi (endine Tallinna Teaduspark Tehnopol tegevjuht) ja Erik Laansoo.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi (PAKRI) kontseptsioon töötati välja aastal 2007 ning on Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025 üks prioriteetsemaid projekte, mille tark linn kasvab ligi 60 hektari suurusele alale Paldiskis. PAKRI pakub energia- ja keskkonnatehnoloogia (rohetehnoloogia) sektoritega seotud ettevõtetele vajaliku taristut ning teenuseid, toetamaks läbi sünergia ettevõtete jätkusuutliku arengut ja teadustööd. Uute hoonete rajamisel järgitakse maksimaalset energiatõhusust, ehitatakse oma tarka energiavõrku ning rohelise töökeskkonna kujundamisel töötaja produktiivsuse tõstmist.